Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met dit product krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij de zaken die we op deze kaart vermelden.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Zoals over de koop of verkoop. Of conflicten met de verhuurder, de overheid of uw buren.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de persoon die de erfenis nalaat is overleden tijdens de looptijd van deze verzekering.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet, bestaande conflicten en zakelijke conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd. U krijgt alleen juridische hulp als u nog niet wist (of kon weten) dat u juridische hulp nodig zou hebben, toen u de verzekering afsloot.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt de externe kosten voor juridische hulp tot maximaal € 30.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan of bij een strafzaak.

Extra informatie

Als DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt, terwijl inschakeling van een advocaat niet verplicht is, dan geldt er een maximering voor de behandelkosten van deze externe rechtshulpverlener.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een externe rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Echtscheiding

Voor echtscheiding bent u alleen verzekerd voor mediation.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (werk en aankopen) of zelfs in alle landen van de wereld (verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Als u de premie per maand betaalt, kan dit alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.