Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto of motor. Dit is een aanvullende dekking op uw Auto- of Motorverzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als u in de auto of op de motor bent, in- of uitstapt, onderweg de auto of motor repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding of spullen in de auto of motor.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan krijgt deze persoon een vaste uitkering van maximaal € 1000.000 op de Schadeverzekering Inzittenden bij de autoverzekering en € 30.000 op de Schadeverzekering Opzittenen bij de motorverzekering  Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan personen in de bagageruimte. Schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of schade ontstaan tijdens een racewedstrijd.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, motor, caravan, aanhanger of zijspan is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er volgt geen uitkering als er in de auto geen veiligheidsgordel, of op de motor geen helm is gedragen.

Maximale vergoeding

We vergoeden op de Schadeverzekering Inzittenden bij de Autoverzekering maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. We vergoeden op de Schadeverzekering Opzittenden bij de Motorverzekering maximaal € 30.000 per gebeurtenis.

Verzekerd motorrijtuig

Er is alleen dekking als het ongeval of de aanrijding gebeurt met de verzekerde auto of motor die op uw polisblad vermeld staat.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De Schadeverzekering Inzittenden is een aanvullende dekking op uw auto- of motorverzekering. U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen via telefoon, schriftelijk of per e-mail. Uw verzekering stopt dan op de eerste dag van de nieuwe maand.