Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent je verzekerd tegen schade die je als werknemer oploopt bij een verkeersongeval tijdens het werk.

Wat is verzekerd?

Letsel en zaakschade die werknemers kunnen oplopen als gevolg van een ongeval tijdens het besturen van een motorvoertuig.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 1.000.000 of 2.500.000 per schade. Afhankelijk van de gekozen optie.  

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft.

Extra informatie

Heeft de werknemer wel zelf een allrisk-verzekering? Dan vergoedt deze verzekering het eventele eigen risico of een gedeelte van het no-claim verlies.

Lopen, fietsen, OV

Schades onstaan tijdens het lopen, fietsen of in het openbaar vervoer, zijn verzekerd.

Keuze: ZZP-ers en DGA's

ZZP-ers en DGA's kunnen meeverzekerd worden tegen een aanvullende premie.

Keuze: 24-uurs dekking auto's

Motorrijtuigen die verzekeringnemer gehuurd of geleasd heeft kunnen optioneel meeverzekerd worden op 24-uurs basis voor alle inzittenden.

Extra informatie

Deze zijn dus ook verzekerd indien er buiten werktijd gebruik van de motorrijtuigen gemaakt wordt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door gebruik van alcohol of drugs.

Vangnetdekking

Alleen schade die niet gedekt is via andere verzekeringen of voorzieningen zal voor vergoeding onder dit product in aanmerking komen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Zaakschade

Alleen zaken die behoren tot je particuliere huishouding zijn gedekt op deze verzekering.

Werkmateriaal en vorkheftrucks

Werkmateriaal en vorkheftrucks zijn enkel meeverzekerd indien op het polisblad vermeld staan.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie jaarlijks.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden.