Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt letsel- en zaakschade die medewerkers oplopen door een ongeval tijdens deelname aan het verkeer bij de uitvoering van werkzaamheden voor de werkgever, tijdens dienstreizen of woon/werkverkeer.

Wat is verzekerd?

Letsel- en zaakschade

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal  1.000.000 of 2.500.000 per schade. Afhankelijk van de gekozen optie.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als er geen cascoverzekering aanwezig is.

Lopen, fietsen, OV

Schades onstaan tijdens het lopen, fietsen of in het openbaar vervoer, zijn verzekerd.

Keuze: zZP-ers en DGA's

ZZP-ers en DGA's kunnen meeverzekerd worden.

Keuze: 24-uurs dekking auto's

Motorrijtuigen die verzekeringnemer gehuurd of geleasd heeft kunnen optioneel meeverzekerd worden op 24-uurs basis voor alle inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat de volledige lijst met uitsluitingen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Rijden zonder rijbewijs

Schade ontstaat tijdens rijden zonder rijbewijs.

Onder invloed van bedwelmende middelen

Schade ontstaat door Alcohol en/of drugs.

Opzet

Schade ontstaan door opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Vangnet verzekering

Alleen als de schade niet vergoed wordt door een andere verzekeraar of instantie, keert deze verzekering uit.

Werkmaterieel en vorkheftrucks

Werkmaterieel en vorkheftrucks zijn enkel meeverzekerd indien deze op het polisblad vermeld staan.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je betaalt de premie jaarlijks.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden.