Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering ben je als werkgever verzekerd tegen schade die je medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Wat is verzekerd?

Letsel en zaakschade die werknemers kunnen oplopen als gevolg van een ongeval tijdens het besturen van een motorvoertuig.

Niet nakomen zorgplicht

Ben jij als werkgever je zorgplicht niet nagekomen? En lijdt jouw werknemer daardoor schade als gevolg van een verkeersongeval? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft.

Lopen, fietsen, OV

Schades onstaan tijdens het lopen, fietsen of in het openbaar vervoer, zijn verzekerd.

Keuze: zZP-ers

ZZP-ers kunnen meeverzekerd worden tegen een aanvullende premie.

Wat is niet verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat de volledige lijst met uitsluitingen. Hieronder een aantal voorbeelden.

Rijden zonder rijbewijs

Schade ontstaat tijdens rijden zonder rijbewijs.

Onder invloed van bedwelmende middelen

Schade ontstaat door Alcohol en/of drugs.

Opzet

Schade ontstaan door opzet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Vangnet verzekering

Alleen als de schade niet vergoed wordt door een andere verzekeraar of instantie, keert deze verzekering uit.

Werkmaterieel en vorkheftrucks

Werkmaterieel en vorkheftrucks zijn enkel meeverzekerd indien deze op het polisblad vermeld staan.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie jaarlijks.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden.