Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je voor je werk op reis bent. Een reis mag maximaal 365 dagen duren. Je kunt de verzekering afsluiten voor iedereen die namens jou bedrijf zakenreizen naar het buitenland maakt.

Extra informatie

Deze verzekering bestaat uit meerdere te kiezen modules. De Core Module is verplicht met optie om persoonlijke ongevallen weg te laten. De Plus en Assured Modules zijn optioneel en dekkingen binnen deze modules zijn niet los mee te verzekeren.

Wat is verzekerd?

De Core Module bevat dekkingen voor: persoonlijke ongevallen, medische kosten gemaakt tijdens de zakenreis, repatriëring en dringende reiskosten, persoonlijke aansprakelijkheid, reisannulering en onderbreking.

Extra informatie

Je krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk, ziekte of overlijden regelen en vergoeden we onder andere het vervoer naar huis.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst is van het bedrijf. Ook voor stagiairs en externe die zijn ingehuurd door het bedrijf.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de alarmcentrale.

Keuze: bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 7.500. Er is geen eigen risico van toepassing. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € 2.500.

Extra informatie

De dekking voor bagage valt onder de Plus Module en kan niet los worden meeverzekerd.

Keuze: ongevallen

Bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval keren wij een bedrag uit.

Extra informatie

De persoonlijke ongevallendekking is onderdeel van de Core Module maar kan worden weggelaten.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt.

Keuze: Plus Module

De Plus Module bevat dekkingen als: vergoeding voor juridische kosten, verlies/diefstal/beschadiging van bagage en zakelijke uitrusting, verlies van geld, reisongemakken (vertraging) en een vergoeding eigen risico van een huurauto.

Keuze: Assured Module

De Assured Module bevat dekkingen als: vast bedrag bij een kaping, vergoedingen en assistentie in geval van kidnap of afpersing, kosten van een crisisadviseur, kosten voor opsporing en redding en vergoedingen en assistentie in geval van evacuatie bij politieke risico's en natuurrampen.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat. Als schade niet ontstaat tijdens zakenreizen. Of bijvoorbeeld bij fraude.

Privé-reizen

Deze verzekering is niet voor privé-reizen.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een reisadvies in de code oranje of rood gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken?

Extra informatie

Neem bij twijfel contact op met je tussenpersoon voor advies.

Uitgesloten sectoren

Je bent niet standaard verzekerd tijdens reizen als jij of je personeel werkt in de volgende sectoren: off shore, NGO's, luchtvaart (piloten), brandweer, militairen, (semi)-professionele sportbeoefenaars, tour operators.

Extra informatie

Neem bij twijfel contact op met je tussenpersoon voor advies.

Zelfmoord

We keren niet uit bij een (poging tot) zelfmoord.

Opzet

Je bent niet verzekerd wanneer er sprake is van opzet.

Medisch advies

Er is geen dekking wanneer er tegen het advies van een arts in wordt gereisd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Extra informatie

Reis je naar een door de overheid gesanctioneerd land of oorlogsgebied? Dan kunnen er beperkingen gelden, neem hiervoor contact op met je tussenpersoon voorafgaand aan de reis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen).

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie jaarlijks.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden.