Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Je sluit de verzekering voor iedereen die namens jou bedrijf zakenreizen naar het buitenland maakt.

Wat is verzekerd?

De Core Module bevat dekkingen voor: persoonlijke ongevallen, medische kosten gemaakt tijdens de zakenreis, repatriëring en dringende reiskosten, persoonlijke aansprakelijkheid, reisannulering en onderbreking.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst is van het bedrijf. Ook voor stagiairs en externen die zijn ingehuurd door het bedrijf.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de alarmcentrale.

Keuze: bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal  7.500. Er is geen eigen risico van toepassing. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal  2.500.

Keuze: ongevallen

Bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval keren wij een bedrag uit.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt.

Keuze: plus Module

De Plus Module bevat dekkingen als: vergoeding voor juridische kosten, verlies/diefstal/beschadiging van bagage en zakelijke uitrusting, verlies van geld, reisongemakken (vertraging) en een vergoeding eigen risico van een huurauto.

Keuze: assured Module

De Assured Module bevat dekkingen als: vast bedrag bij een kaping, vergoedingen en assistentie in geval van kidnap of afpersing, kosten van een crisisadviseur, kosten voor opsporing en redding en vergoedingen en assistentie in geval van evacuatie bij politieke risico's en natuurrampen.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat. Als schade niet ontstaat tijdens zakenreizen. Of bijvoorbeeld bij fraude.

Privé-reizen

Deze verzekering is niet voor privé-reizen.

Reisadvies van de overheid

De reisbestemming heeft de code rood of oranje gekregen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken?

Uitgesloten sectoren

Je bent niet standaard verzekerd tijdens reizen als jij of je personeel werkt in de volgende sectoren: off shore, NGO's, luchtvaart (piloten), brandweer, militairen, (semi)-professionele sportbeoefenaars, tour operators.

Zelfmoord

We keren niet uit bij een (poging tot) zelfmoord.

Opzet

Je bent niet verzekerd wanneer er sprake is van opzet.

Medisch advies

Er is geen dekking wanneer er tegen het advies van een arts in wordt gereisd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Op een aantal dekkingselementen is een eigen risico van toepassing. raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bel in noodsituaties altijd de alarmcentrale. Schades dienen bij de verzekeraar gemeld te worden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen).

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie jaarlijks.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 2 maanden.