Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt een dekking die past bij het beoefenen van extreme sporten en activiteiten. We vergoeden schade als je op reis bent en zorgen ervoor dat je thuis komt na een ernstig voorval.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en verlenen noodzakelijke hulp. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage tot maximaal € 1.150 per persoon per polis.

Wintersport en bijzondere sporten

Bijzondere sporten zijn standaard meeverzekerd op de Adventure & Survival verzekering. Er is geen dekking voor wintersporten.

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Ongevallen

Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kleurcode rood of oranje)? Dan is de reis verzekerd.

Aansprakelijkheid

Als je schade veroorzaakt aan andere mensen of hun eigendommen, biedt de verzekering dekking voor die schade. Het maximale verzekerde bedrag is € 500.000 per polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze verzekering biedt geen dekking voor annuleren of afbreken van de reis.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We verwachten dat je voorzichtig met je bagage omgaat. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten plus andere mensen en hun eigendommen, krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Er geldt voor Bagage een eigen risico van € 45.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reisverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor reizen binnen Europa. Tot Europa rekenen wij ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis zoals vermeld op het polisblad. Loop je vertraging op met het openbaar vervoer of beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.