Adventure & Survival Verzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Of als je een reis moet annuleren. Daarnaast zorgt deze verzekering ervoor dat je thuis komt bij een ernstige gebeurtenis.

Extra informatie

De Adventure & Survival Verzekering houdt rekening met de wensen van de avontuurlijk ingestelde reiziger. Op reguliere reisverzekeringen gelden dan vaak beperkende bepalingen. De A&S biedt een dekking die past bij het beoefenen van extreme sporten en activiteiten
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt een reisverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Daarnaast kun je de verzekering afsluiten voor de groep waarmee je reist.

Extra informatie

Sluit je de verzekering voor je gezin, dan is ook een kind tot 27 jaar, dat op kamers woont vanwege de studie meeverzekert. Ook als hij/zij zonder de rest van het gezin op reis gaat.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

De Adventure & Survival Verzekering biedt dekking voor reizen binnen Europa. Dat is inclusief de Azoren, Canarische Eilanden en Madeira.

Extra informatie

Ook reizen naar de niet-Eurpese landen aan de Middellandse Zee vallen onder de dekking.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor jou en je gezin. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.
icon_medisch

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).
icon_schade-aan-spullen

Bagage

De spullen die je mee op reis neemt zijn verzekerd voor beshadiging, vermissing of diefstal voor een dagwaarde tot maximaal € 1.150 per persoon per polis. In de meeste gevallen geldt een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis.

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde. Voor somige spullen hanteren wij andere maximum bedragen.
icon_bijzondere-sport

Wintersport en bijzondere sporten

Bijzondere sporten zijn standaard meeverzekerd op de Adventure & Survival Verzekering. De enige uitzondering is Bungee-jumpen. De A&S biedt geen dekking voor wintersporten.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper, of motor, krijg je hulp van onze alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Pech is een mechanisch gebrek, waardoor je voertuig of aanhanger tijdens de reis niet meer verder kan rijden. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart).
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren.
icon_annulering

Kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Kortlopende annuleringsverzekering.’
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Extra informatie

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Denk daarbij aan grote natuurrampen of oorlogen. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

Als je met de Adventure & Survival Verzekering op reis gaat, dan houden we er rekening mee dat dit geen gewone vakantie is. Toch verwachten we dat je je op een verantwoordelijke manier gedraagt ten opzichte van je eigen spullen, je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen.

Extra informatie

Check onze website voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen.
icon_speciaal

Extra: dekking voor Aansprakelijkheid

Als je schade veroorzaakt aan andere mensen of hun eigendommen, dan biedt de Adventure & Survival Verzekering dekking voor die schade. Het maximale verzekerd bedrag is € 500.000 per polis.

Extra informatie

De dekking geldt niet voor schade aan mensen en hun eigendommen, die tot jouw reisgezelschap behoren. Deze dekking is nuttig als jouw eigen aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt tijdens de reis.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De Adventure & Survival Verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch op de datum die je hebt aangegeven of bij eerdere terugkomst. Krijg je te maken met onvoorziene vertraging, dan heb je recht op dekking voor de duur van de vertraging, met een maximum van 3 dagen (?????)