Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade voor jouw au pair tijdens het verblijf in jouw gezin. Daarnaast zorgt deze verzekering ervoor dat jouw au pair naar huis kan bij een ernstige gebeurtenis. De verzekering biedt ook dekking voor de au pair, als hij/zij tijdens het verblijf zonder het gezin op vakantie gaat.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor SOS hulpverlening, Ongevallen, Bagage, Medische kosten en Aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan andere personen.

Extra informatie

Ook vakanties van de au pair met jouw gezin zijn meeverzekerd. Bijzondere sporten en Wintersport zijn tegen een extra premie mee te verzekeren. 

Medisch

De medische kosten die jouw au pair moet maken in Nederland zijn gedekt. Ook medische kosten die jouw au pair moet maken in het land van herkomst zijn gedekt tot € 5.000.

Extra informatie

De dekking in het land van herkomst geldt voor maximaal 21 dagen.

Bagage

De au pair is verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van de bagage tot € 2.500. Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

Extra informatie

De waarde van de spullen vermindert vanaf het moment dat ze zijn gekocht. Wij houden rekening met die waardevermindering bij het bepalen van de vergoeding. In de afschrijvingslijst op de website (www.bit.ly/afschrijving) kun je zien wat de afschrijving per jaar is en wat er maximaal wordt vergoed.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Ga je met de au pair op wintersport? Of beoefent de au pair een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als de au pair een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport.

Extra informatie

Je moet de dekking ook kiezen als jouw au pair zonder jouw gezin op wintersportvakantie gaat. Ook schade aan de eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Bekijk hier de lijst met bijzondere (winter)sporten: http://bit.ly/bijzsport.

Ongevallen

Als de au pair een ongeval krijgt, waardoor de au pair blijvend invalide wordt of overlijdt, dan is er recht op eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van het lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie de au pair heeft verloren.

Aansprakelijkheid

Jouw au pair kan in Nederland voor het toebrengen van schade aan anderen aansprakelijk worden gesteld. Deze verzekering heeft een rubriek, die dat risico dekt. Er is ook dekking als de au pair schade toebrengt aan jouw spullen.

Extra informatie

De dekking werkt altijd aanvullend op de aansprakelijkehidsverzekering van jou of van jouw au pair. Als die ontbreekt, dan kan een beroep op deze rubriek gedaan worden. De verzekering heeft een maximum dekking van € 500.000 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor de au pair geen recht heeft op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.

Pech op reis

Het is niet mogelijk om deze rubriek op de Au Pair verzekering af te sluiten.

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking kun je op de Au Pair verzekering niet afsluiten.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als jij of de au pair ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Alcohol en verdovende middelen

De au pair krijgt geen vergoeding als de kosten zijn veroorzaakt door gebruik van alcohol of andere verdovende of opwekkende middelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij verwachten dat de au pair voorzichtig met de bagage omgaat. Daarnaast gedraagt de au pair zich op een verantwoordelijke manier ten opzichte van de reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen. Doet de au pair dat niet, dan kan dat betekenen dat wij niet alle kosten vergoeden.

Eigen risico

Bagage: € 50,- Medische Kosten Nederland: € 30,- Medische Kosten land van herkomst: € 150,-

Extra informatie

Eigen risico betekent dat wij de uitkering verminderen met het genoemde bedrag.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reisverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze kan je vinden in het dekkingsoverzicht dat in de voorwaarden is opgenomen.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of Wereld, afhankelijk van het land waar de au pair vandaan komt.

Extra informatie

Als de au pair van plan is om gedurende het verblijf in jouw gezin ook buiten Europa te reizen, kies dan voor Wereld als dekkingsgebied

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. Jij en de au pair moeten zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of je maakt de premie over na ontvangst van de factuur. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De maximale duur is 18 maanden. De verzekering eindigt automatisch op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf op de einddatum van de verzekering. Duurt het verblijf van de au pair korter dan verwacht bij aanvraag van de verzekering? Dan kun je de verzekering stoppen.

Extra informatie

Is er nog geen claim ingediend op de verzekering? Dan krijg je de premie terug over de resterende periode van de verzekering.