Au Pair Insurance Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade voor jouw au pair tijdens het verblijf in jouw gezin. Met deze verzekering heeft jouw au pair ook toegang tot het Nederlandse zorgstelsel tijdens het verblijf Nederland.

Extra informatie

Daarnaast zorgt deze verzekering ervoor dat jouw au pair naar huis kan bij een ernstige gebeurtenis. De verzekering biedt ook dekking voor de au pair, als hij/zij tijdens het verblijf zonder het gezin op vakantie gaat.
icon_voor-wie

Voor wie?

Deze verzekering is bedoeld voor mensen die gebruik maken van de diensten van een au pair. Of voor mensen die als au pair in Nederland gaan werken
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of Wereld, afhankelijk van het land waar de au pair vandaan komt.

Extra informatie

Als de au pair van plan is om gedurende het verblijf in jouw gezin ook buiten Europa te reizen, kies dan voor Wereld als dekkingsgebied
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor: S.O.S.- hulpverlening, Reisongevallen, Reisbagage, Medische kosten, aanvullende ziektekostenkostenverzekering, Aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan andere personen

Extra informatie

Ook vakanties van de au pair met jouw gezin zijn meeverzekerd. Voor Wintersport is een aanvullende premie verschuldigd.
icon_medisch

Medisch

De Medische Kosten die jouw au pair moet maken in Nederland zijn gedekt. Ook medische kosten die jouw au pair moet maken in het land van herkomst zijn gedekt. Dit geldt alleen tijdens de looptijd van de verzekering en voor een maximum bedrag tot € 4.540.

Extra informatie

De dekking in het land van herkomst geldt voor maximaal 21 dagen.
icon_schade-aan-spullen

Bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Er geldt een eigen risico van € 45,- per gebeurtenis.

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde.
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

De verzekering kan ook dekking bieden tijdens jouw wintersportvakantie, als jouw au pair meereist. Dit moet je dan wel op het aanvraagformulier aangeven.

Extra informatie

Je moet de dekking ook kiezen als jouw au pair zonder jouw gezin op wintersportvakantie gaat.
icon_reispech

Pech op reis

Het is niet mogelijk om deze rubriek op deze verzekering te sluiten.
icon_invalide

Ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren.
icon_annulering

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking kun je op deze verzekering niet afsluiten.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als jij of jouw au pair ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Extra informatie

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

Wij verwachten dat jouw au pair zich op een naar Nederlandse maatstaven verantwoordelijke manier gedraagt ten opzichte van jou, je gezin en en andere mensen en hun eigendommen.

Extra informatie

Check onze website voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen.
icon_speciaal

Extra: dekkings aansprakelijkheidsrisico

Jouw au pair kan in Nederland voor het toebrengen van schade aan anderen aansprakelijk worden gesteld. Deze verzekering heeft een rubriek, waarmee dat risico dekt.

Extra informatie

De dekking werkt altijd aanvullend op de eigen aansprakelijkehidsverzekering van jou of jouw au pair. Als die ontbreekt, dan kan een beroep op deze rubriek gedaan worden. De verzekering heft een maximum dekking van € 500.000 per gebeurtenis.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. De maximale duur is 18 maanden. De verzekering eindigt automatisch op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar.

Extra informatie

Duurt het verblijf van de au pair korter dan verwacht bij aanvraag van de verzekering? Dan kun je de verzekering stoppen. Is er nog geen claim ingediend op de verzekering? Dan krijg je de premie terug over de resterende periode van de verzekering