Collectieve Zakenreisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade die ontstaat als je of je medewerkers voor het bedrijf op reis zijn. Of als de reis moet annuleren. Daarnaast zorgt deze verzekering er voor dat je thuis komt bij een ernstige gebeurtenis. De doorlopende reisverzekering is een heel jaar geldig.

Extra informatie

Voor zakelijke reizen is de dekking geldig voor maximaal 180 aaneengesloten reisdagen.
icon_voor-wie

Voor wie?

De Collectieve Zakenreisverzekering is bedoeld voor mensen die regelmatig voor hun beroep of bedrijf naar het buitenland reizen. Daarnaast kunnen bedrijven met de Collectieve Zakenreisverzekering een groep werknemers verzekeren voor hun buitenlandse reizen.

Extra informatie

De standaard premie is voor commerciële, administratieve of toezichthoudende beroepen. Voor andere beroepen hanteren wij een toeslag op deze premie. De premie is per medewerker per reisdag. Je geeft bij aanvang van de verzekering op hoeveel dagen dit is.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je kiest tussen een dekking voor het gebied Europa of Wereld. Tot het gebied Europa rekenen we ook de landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko.

Extra informatie

Voor de dekking SOS Autohulp is het dekkingsgebied gelijk aan de landen op de groene kaart.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor de dekkingen S.O.S. hulpverlening. Je kunt daarnaast kiezen uit de algemene dekkingen Ongevallen, Bagage, Medische Kosten en Rechtsbijstand om de verzekering af te stemmen op de specifieke situatie van jouw bedrijf.

Extra informatie

Je kunt deze verzekering nog uitbreiden met enkele specifieke dekkingen: SOS Autohulp, Zakelijke bagage of Annulering. Je hebt de keuze uit 2 dekkingsvarianten, Comfort en Premium, die de hoogte van de maximaal verzekerde bedragen bepalen.
icon_medisch

Keuze: medisch

Voor Medische Kosten heb jij en je medewerkers een zorgverzekering (basis) en misschien aanvullende pakketten. In het buitenland dekt deze verzekering niet alle behandelingen of kosten volledig. Deze dekking dekt dat risico voor je af.

Extra informatie

Je kunt bij ons advies krijgen over noodzakelijke inentingen voor je reisbestemming.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Je kunt je verzekeren voor een dagwaarde tot maximaal € 3.500 per persoon per reis (Comfort) of maximaal € 5.000 per polis per reis (Premium). Voor de variant Comfort geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot max € 1.000.

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde. Voor somige spullen hanteren wij andere maximum bedragen. Kijk voor een uitgebreider overzicht op onze website. [link plaatsen]
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Tijdens zakelijke reizen zijn wintersporten en bijzondere sporten standard meeverzekerd op de dekking Ongevallen. Tijdens privé-reizen is deze dekking ook standaard en moet je de dekking kiezen bij de aanvraag van de verzekering

Extra informatie

Welke sporten onder deze dekking vallen, staat in de voorwaarden. Staat een sport daar niet genoemd, dan is er ook geen dekking.
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech met je zakelijke of privé-auto ben je verzekerd van hulp door de alarmcentrale. Indien mogelijk repareren we de auto ter plekken, zodat je weer verder kunt rijden.

Extra informatie

Als de reparatie langer gaat duren, dan kun je kiezen voor vervoer naar je eindbestemming of wachten tot de auto gerepareerd is. Wij vergoeden dan de hotelovernachting. Als je de gerepareerde auto later wilt ophalen, dan vergoeden wij ook je reiskosten.
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude) of als je zaken, die belangrijk voor een reisverzekering zijn, bewust niet vermeld bij de aanvraag van je verzekering.

Extra informatie

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Denk daarbij aan grote natuurrampen of oorlogen. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

Tijdens zakenreizen krijg je te maken met andere landen, gebruiken en werksituatie. We gaan ervan uit dat je je tijdens de reis op een verantwoordelijke manier gedraagt ten opzichte van je eigen spullen, je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen.

Extra informatie

Kijk op onze website voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen.
icon_speciaal

Extra: aanvullende dekking voor privé-reizen

Je kunt de Collectieve Zakenreisverzekering uitbreiden met een dekking voor privéreizen. Jij en je gezinsleden (max. 10 personen hebben dan ook een verzekering voor de niet-zakelijke reizen.

Extra informatie

Jij en je gezin zijn dan verzekerd voor alle dekkingen, die je voor de Collectieve Zakenreisverzekering hebt gekozen. Met uitzondering van de dekkingen Annulering zakelijke reizen en Uitbreiding zakelijke bagage. Annulering kun je apart meeverzekeren.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

Heb je al een reisverzekering? Dan kunnen wij die voor je opzeggen. Je geeft ons het polisnummer door en wij doen de rest. (VOOR DE COLLEGA'S) ONDER DIT KOPJE MAG WAT MIJ BETREFT OOK IETS ANDERS STAAN