Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de reisorganisatie meestal niet je hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terugkrijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van annulering van een reis of als je de reis moet afbreken/onderbreken. Kies je ervoor om je reis om te boeken, dan vergoeden we ook deze kosten. Is het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt meer dan 8 uur vertraagd, dan krijg je ook een vergoeding.

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een meereizend familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Bij de dekking Budget geldt dit voor familie tot en met de 2e graad. Bij de dekking Comfort en Premium geldt dit tot en met de 3e graad.

Werk

Je hebt recht op vergoeding als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering. Dit geldt ook als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.

Zelf samengestelde reizen

Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoeden wij de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Ramp op de reisbestemming

Je krijgt de kosten van annulering vanwege een natuurramp of aanslag binnen 100 kilometer van je vakantiebestemming en de reis plaatsvindt binnen 30 dagen na de gebeurtenis.

Annulering reisgenoot

Annuleert je reisgenoot zijn reis en wil jij hierdoor niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door je reisgenoot in onze voorwaarden staat en de reisgenoot zelf een annuleringsverzekering heeft. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.

Keuze: Annulering € 3.000

Je hebt de mogelijkheid om het verzekerde bedrag voor annulering te verhogen van € 1.500 naar € 3.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking als je reis te maken heeft met je beroep of werk, ook als stagiair.

Geen onzeker voorval

De verzekering biedt geen dekking als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren, afbreken of onderbreken toen je boekte.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Wij vergoeden het bedrag op het boekingsformulier. De maximale vergoeding hangt af van de gekozen dekkingsvariant.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor de reis die je hebt geboekt. Het maakt niet uit waar je naar toe gaat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, beantwoord je onze vragen eerlijk. Meld de (mogelijke) annulering binnen 3 dagen bij de reisaanbieder. Je hoort zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Je moet de annuleringsreden kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt je premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je dekking start op het moment dat je de reis hebt geboekt en stopt automatisch op de einddatum van je reis. De reis mag maximaal 60 dagen duren, tenzij er een ander aantal dagen op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering alleen opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Na het eerste jaar kan je de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Neem hiervoor contact met ons op.