Doorlopende annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze doorlopende annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de touroperator of reisbureau meestal niet je hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terug krijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken.

Extra informatie

De verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum. Na een jaar wordt de verzekering automatisch verlengd voor het volgende jaar. De dekking geldt voor alle reizen die je in dat jaar maakt. Zowel in Nederland als naar het buitenland.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt een reisverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of je kinderen, zolang zij niet ouder zijn dan 27 jaar.

Extra informatie

Sluit je de verzekering af voor je gezin, dan zijn kinderen tot 27 jaar, die voor studie op kamers wonen meeverzekerd. Ook als zij alleen op reis gaan.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

De Doorlopende Annuleringsverzekering biedt automatisch dekking voor elke reis die je boekt. Het maakt niet uit waar die reis naar toe gaat.

Extra informatie

Je hebt alleen recht op dekking tijdens de looptijd van de verzekering.
icon_medisch

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.

Extra informatie

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen verplicht. Mag je op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet je daardoor de reis annuleren? Dan krijg je die kosten vergoed.
icon_familie

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e of 2e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Er zijn meer gebeurtenissen die binnen de dekking van de verzekering vallen. Kijk voor het volledige overzicht in de voorwaarden.

Extra informatie

Familieleden in de 1e graad zijn: partner, (schoon-)ouders en (stief-)kinderen. Familieleden in de 2e graad zijn: broer, (schoon)zus, zwager, opa, oma en kleinkind.
icon_werk

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook als je als schoolverlater een baan accepteert van minimaal 20 uur per week.
icon_wonen

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Raakt je woning beschadigd? Dan is dat ook een verzekerde gebeurtenis voor annulering of onderbreking van de reis.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf de onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de kosten voor annulering of onderbreking.
icon_ramp

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Extra informatie

Gebeurt er iets op jouw bestemming? Op onze website staat alle informatie over de dekking van je verzekering.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Extra informatie

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

Reis je met iemand die zelf een annuleringsverzekering heeft en die persoon moet annuleren. Wil jij dan niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door die andere persoon valt onder de dekking van onze annuleringsverzekering.

Extra informatie

Je moet wel dezelfde vertrek- en terugreisdatum hebben.
icon_speciaal

Extra keuze: dubbel-Zeker: uitgebreide dekking bij annuleren en onderbreken

Met de dekking Dubbel-Zeker krijg je bij annuleren altijd de annuleringskosten vergoed tot maximaal het bedrag dat op je polisblad staat. Bij onderbreking krijg je de volledige reissom vergoed.

Extra informatie

In alle gevallen geldt dat de reden voor annuleren als verzekerde gebeurtenis in de voorwaarden moet staan.
icon_looptijd

Hoe lang?

De annuleringsverzekering gaat in op het moment van afsluiten. De verzekering biedt standaard dekking voor reizen van maximaal 60 dagen.
icon_maximum

Maximale vergoeding

Wij vergoeden het bedrag dat op het boekingsformulier staat. De vergoeding is afhankelijk van de dekkingsvariant die je gekozen hebt. Maximaal vergoeden we € 15.000 per polis per jaar.

Extra informatie

We vergoeden het gedeelte van de reissom, dat je bij annulering niet van het reisbureau terugkrijgt. Moet je aanvullende kosten maken om te annuleren, dan vergoeden we die ook. Kies je ervoor om de reis om te boeken, dan vergoeden we ook de omboekingskosten. We vergoeden voor omboekkosten nooit meer dan de kosten voor het annuleren van de reis.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je moet deze verzekering hebben afgesloten binnen 7 dagen na het boeken van de reis. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.