Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de touroperator of het reisbureau meestal niet je hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terug krijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken.

Extra informatie

De verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum. Na een jaar wordt de verzekering automatisch verlengd voor het volgende jaar. De dekking geldt voor alle reizen die je in dat jaar maakt. Zowel in Nederland als naar het buitenland.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van annulering van een reis. Daarnaast krijg je een vergoeding als je de reis moet afbreken of onderbreken. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Er zijn meer redenen waarbij je recht hebt op een vergoeding.

Extra informatie

We vergoeden het gedeelte van de reissom, dat je bij annulering niet van het reisbureau terugkrijgt. Moet je aanvullende kosten maken om te annuleren, dan vergoeden we die ook. Kies je ervoor om de reis om te boeken, dan vergoeden we de omboekingskosten. We vergoeden voor omboekingskosten nooit meer dan de kosten voor het annuleren van de reis.

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.

Extra informatie

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen verplicht. Mag je op medische gronden die inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet je daardoor de reis annuleren? Dan krijg je die kosten vergoed.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Op de Comfort en Premium dekking geldt dit voor familieleden tot en met de 3e graad. Op de Budget dekking geldt dit tot en met de 2e graad. Er zijn meer gebeurtenissen die binnen de dekking van de verzekering vallen.

Extra informatie

Familieleden in de 1e graad zijn: partner, (schoon)ouders en (stief)kinderen. Familieleden in de 2e graad zijn: broer, (schoon)zus, zwager, opa, oma en kleinkind. Familieleden in de 3e graad zijn: oom, tante, neef, nicht, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook als je als schoolverlater een baan accepteert van minimaal 20 uur per week.

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Raakt je woning beschadigd? Dan is dat ook een verzekerde gebeurtenis voor annulering of onderbreking van de reis.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf de onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? Ook voor deze reizen vergoedt deze verzekering de kosten voor annulering of onderbreking.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Extra informatie

Vindt er een aanslag of een natuurramp plaats op je bestemming? Dan krijg je de kosten van annulering vergoed als je de dekking "Terreuraanslagen en natuurrampen" hebt afgesloten. Je moet dan wel binnen 4 weken na de gebeurtenis naar dat gebied reizen. De reis moet zijn geboekt voor de aanslag of ramp plaatsvond.

Keuze: Keuze: Dubbel-Zeker: uitgebreide dekking bij afbreken van de reis

Bij het afbreken van de reis krijg je ook de volledige reissom vergoed tot maximaal het bedrag dat op je polisblad staat.

Extra informatie

In alle gevallen geldt dat de reden voor annuleren of afbreken als verzekerde gebeurtenis in de voorwaarden moet staan.

Vertraging

Je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging van het openbaar vervoer op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Met openbaar vervoer bedoelen wij: vliegtuig, bus, trein of veerdienst.

Eigen risico

Op deze verzekering brengen wij geen eigen risico in rekening.

Wat is niet verzekerd?

  • Op deze kaart staan de belangrijkste gebeurtenissen waarbij je geen recht hebt op vergoeding. Alle oorzaken die geen recht geven op vergoeding staan in de voorwaarden.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zakelijke reizen

Er is geen dekking op deze verzekering als je reis te maken heeft met je beroep of werk.

Extra informatie

Dit geldt ook voor reizen die je maakt als stagiair.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Reis je met iemand die zelf een annuleringsverzekering heeft en die persoon moet annuleren. Wil jij dan niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door die andere persoon valt onder de dekking van onze annuleringsverzekering.

Extra informatie

Je moet wel dezelfde vertrek- en terugreisdatum hebben.

Maximale vergoeding

Wij vergoeden het bedrag dat op het boekingsformulier staat. De vergoeding is afhankelijk van de dekkingsvariant die je gekozen hebt. Maximaal vergoeden we € 15.000 per polis per jaar.

Extra informatie

We vergoeden het gedeelte van de reissom, dat je bij annulering niet van het reisbureau terugkrijgt. Moet je aanvullende kosten maken om te annuleren, dan vergoeden we die ook. Kies je ervoor om de reis om te boeken, dan vergoeden we ook de omboekingskosten. We vergoeden voor omboekingskosten nooit meer dan de kosten voor het annuleren van de reis.

Waar ben ik gedekt?

De Doorlopende Annuleringsverzekering biedt automatisch dekking voor elke reis die je boekt. Het maakt niet uit waar die reis naar toe gaat.

Extra informatie

Je hebt alleen recht op dekking tijdens de looptijd van de verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in je woon- of gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Je betaalt de premie altijd aan het begin van het verzekeringsjaar. Betaal je niet op tijd, dan heb je geen recht op dekking in de periode dat je niet hebt betaald. Betaal je helemaal niet, dan stoppen wij de verzekering per ingangsdatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering niet stoppen. Behalve als je naar het buitenland verhuist of als je overlijdt. Na het eerste jaar kan je de verzekering stoppen met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Extra informatie

Ons e-mailadres is: info@allianz-assistance.nl, telefoonnummer: 020 - 561 87 11.