Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven.

Extra informatie

Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt een reisverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of je kinderen, zolang zij niet ouder zijn dan 27 jaar.

Extra informatie

Sluit je de verzekering af voor je gezin, dan zijn kinderen tot 27 jaar, die voor studie op kamers wonen meeverzekerd. Ook als zij alleen op reis gaan.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je hebt de keuze uit Europa of Wereld.

Extra informatie

Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland ben je verzekerd als je minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor jou en je gezin. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.
icon_medisch

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Het verplichte eigen risico van je zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering is niet gedekt.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de variant (Budget, Comfort, Premium) die je hebt gekozen. Voor de varianten Budget en Comfort geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde.
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Of beoefen je een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport. De dekking Medische kosten moet dan wel zijn afgesloten.

Extra informatie

Ook schade aan je eigen of gehuurde spullen is verzekerd. Kijk op onze website voor welke bijzondere sporten je een aanvullende dekking nodig hebt: https://www.allianz-assistance.nl
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, krijg je hulp van onze alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Pech is een mechanisch gebrek, waardoor je voertuig of aanhanger tijdens de reis niet meer verder kan rijden. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart).
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Je hebt alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude). Ook als je reis te maken heeft met je beroep vergoeden wij de schade niet.

Extra informatie

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

We begrijpen dat je wilt genieten als je op reis bent. Wij verwachten dat je voorzichtig met je bagage omgaat. Daarnaast gedraag je je op een verantwoordelijke manier ten opzichte van je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen.

Extra informatie

Kijk op onze website voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen.
icon_speciaal

Extra keuze: samengestelde reis

Dit is een aanvulling op de dekking Annulering. Samengestelde Reis is interessant als jouw reis uit meerdere onderdelen bestaat, die je apart boekt. Bijvoorbeeld vlucht, hotel en excursie. Ook is deze dekking nuttig als je de reis zelf boekt en niet via een reisbureau of touroperator.

Extra informatie

Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een aswolk of een aanslag, dan bepalen we in overleg met jou of je de reis volledig annuleert of in aangepaste vorm wilt voortzetten.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je moet de verzekering hebben afgesloten voor je op reis gaat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor de dekking Annulering geldt dat je deze hebt afgesloten binnen 7 dagen na het boeken van de reis.