Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven. Daarnaast krijg je kosten vergoed als je de reis moet annuleren of afbreken vanwege een gebeurtenis, die in de voorwaarden beschreven is.

Extra informatie

Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag.

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor jou en je gezin. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Wij vergoeden ook het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering is niet gedekt.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de variant (Budget, Comfort, Premium) die je hebt gekozen. Bij Budget heb je € 75,- eigen risico. Bij Comfort geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. Bij Premium is er geen eigen risico.

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Wij houden rekening met die waardevermindering bij het bepalen van de vergoeding. In de afschrijvingslijst op de website (www.bit.ly/afschrijving) kun je zien wat de afschrijving per jaar is en wat je maximaal vergoed krijgt. Bij diefstal van een smartphone, tablet of laptop krijg je van ons een refurbished model van dezelfde kwaliteit.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Of beoefen je een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport. De dekking Medische kosten moet dan ook zijn afgesloten.

Extra informatie

Ook schade aan je eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Bekijk hier de lijst met bijzondere (winter)sporten: http://bit.ly/bijzsport.

Keuze: pech op reis

Bij een mechanisch gebrek (pech) of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of aanhanger, krijg je hulp van onze alarmcentrale. Als het nodig is, dan regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart).

Keuze: ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt de kosten die het reisbureau of de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Je hebt alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat.

Negatief reisadvies

Om aan te geven of het veilig is om naar een land of gebied te reizen, geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviezen per land. Om de veligheid aan te geven gebruiken zij kleuren. Wijzigt een kleur naar oranje of rood, dan krijg je de kosten van annuleren vergoed als je de dekking "Terreuraanslagen en natuurrampen" hebt afgesloten.

Extra informatie

Vindt er een aanslag of een natuurramp plaats op je bestemming? Dan krijg je de kosten van annulering vergoed als je de dekking "Terreuraanslagen en natuurrampen" hebt afgesloten. Je moet dan wel binnen 4 weken na de gebeurtenis naar dat gebied reizen. De reis moet zijn geboekt voor de aanslag of ramp plaatsvond.

Samengestelde reis

Bestaat een reis uit meerdere onderdelen (b.v. vlucht, bus transfer, hotel), die je zelf hebt geboekt? Dan is dat een samengestelde reis. Als één van die onderdelen uitvalt (b.v. je vlucht), dan moet je vaak extra kosten maken om op je bestemming te komen. Wij vergoeden die kosten tot maximaal € 500,- p.p.

Extra informatie

De oorzaak moet genoemd staan in de voorwaarden.

Smartphones, tablets, laptops

Bij diefstal van een smartphone, tablet of laptop krijg je van ons een refurbished toestel met dezelfde specificaties. Is deze niet beschikbaar, dan vergoeden we het bedrag volgens de voorwaarden zonder aftrek van het eigen risico.

Extra informatie

Bij beschadiging halen we het toestel bij jou thuis op. Kan het toestel gerepareerd worden, dan ontvang je het toestel binnen 48 uur terug. De kosten zijn uiteraard voor onze rekening.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking op deze verzekering als je reis te maken heeft met je beroep of werk.

Extra informatie

Dit geldt ook voor reizen die je maakt als stagiair.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We begrijpen dat je wilt genieten als je op reis bent. Wij verwachten dat je voorzichtig met je bagage omgaat. Daarnaast gedraag je je op een verantwoordelijke manier ten opzichte van je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen. Doe je dat niet, dan kan dat betekenen dat wij niet alle kosten vergoeden.

Extra informatie

Kijk op onze website voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen.

Eigen risico

Afhankelijk van de gekozen dekking geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis. Bij de dekking Budget is het eigen risico € 75,-. Bij Comfort is dat € 50,-. Bij Premium heb je geen eigen risico.

Extra informatie

Eigen risico betekent dat wij de uitkering verminderen met het genoemde bedrag.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze kan je vinden in de dekkingsoverzichten die in de voorwaarden zijn opgenomen.

Extra informatie

Woon je in België of Duitsland en heb je geen Nederlandse basis zorgverzekering, dan vergoeden wij maximaal € 30.000 aan medische kosten.

Vooraf toestemming voor de kosten

Als er iets gebeurt en heb je hulp nodig? Bel dan altijd eerst met onze alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Je hebt de keuze uit Europa of Wereld. Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland ben je verzekerd als je minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Extra informatie

Het verzekerd gebied bij de dekking SOS autohulp zijn de landen op de groene kaart van je autoverzekering. Ook als je hebt gekozen voor Wereld bij de andere dekkingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je woon- of gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Je betaalt de premie altijd aan het begin van het verzekeringsjaar. Betaal je niet op tijd, dan heb je geen recht op dekking in de periode dat je niet hebt betaald. Betaal je helemaal niet, dan stoppen wij de verzekering per ingangsdatum. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering niet stoppen. Behalve als je naar het buitenland verhuist of als je overlijdt. Na het eerste jaar kan je de verzekering stoppen met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Extra informatie

Ons e-mailadres is: info@allianz-assistance.nl, telefoonnummer: 020 - 561 87 11.