Doorlopende Zakenreisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou tijdens een reis die je vanwege je beroep of je bedrijf moet maken. Het is mogelijk om ook de privéreizen van jou en je gezin mee te verzekeren.

Extra informatie

Voor zakelijke reizen is de dekking geldig voor maximaal 180 aaneengesloten reisdagen. Voor privé-reizen is het maximal aantal aaneengesloten reisdagen 60. Duurt de reis langer, dan is er geen dekking.
icon_voor-wie

Voor wie?

De Doorlopende Zakenreisverzekering is bedoeld voor mensen die regelmatig voor hun beroep of bedrijf naar het buitenland reizen. Voor privé-reizen zijn jouw gezinsleden verzekerd. Kinderen die vanwege hun studie ergens anders wonen zijn ook meeverzekerd.

Extra informatie

Voor kinderen geldt een maximale leeftijd van 27 jaar.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je hebt de keuze uit Europa of Wereld.

Extra informatie

Tot Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland ben je verzekerd als je minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor jou en je gezin. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.
icon_medisch

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Het verplichte eigen risico van je zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

Het vrijwillig eigen risico van je zorgverzekering is niet gedekt.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de variant (Comfort, Premium) die je hebt gekozen. Bij Comfort geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde.
icon_bijzondere-sport

Wintersport en bijzondere sporten

Ga je tijdens je zakenreis op wintersport? Of beoefen je een bijzondere sport? Dan is er standaard dekking op de rubrieken Medische Kosten en Ongevallen. Wil je ook bij privé-reizen dekking voor wintersport en bijzonder sporten, dan moet je daar de dekking voor kiezen.

Extra informatie

Ook schade aan je eigen of gehuurde spullen is verzekerd. Check op onze website voor welke bijzondere sporten je een aanvullende dekking nodig hebt https://www.allianz-assistance.nl
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer, zoals (zakelijke) auto, camper, of motor, krijg je hulp van onze alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer en vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. 

Extra informatie

Pech is een mechanisch gebrek, waardoor je voertuig of aanhanger tijdens de reis niet meer verder kan rijden. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart).
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op eenmalige uitkering. De hoogte is afhankelijk van de gekozen variant (Comfort of Premium).

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren. Als het overlijden of de invaliditeit het gevolg is van de beoefening van een wintersport of bijzondere sport dan is de uitkering lager.
icon_annulering

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze uitbreiding is alleen beschikbaar voor je privé-reizen. Deze dekking vergoedt de annuleringskosten, die het reisbureau of de reisorganisatie jou in rekening brengt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Je hebt alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude) of als je zaken, die belangrijk voor een reisverzekering zijn, bewust niet vermeld bij de aanvraag van je verzekering.

Extra informatie

r zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

Tijdens zakenreizen krijg je te maken met andere landen, gebruiken en werksituaties. We verwachten dat je je tijdens de reis op een verantwoordelijke manier gedraagt ten opzichte van je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen.

Extra informatie

Check onze website voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen.
icon_speciaal

Extra keuze: rechtsbijstand

Met deze dekking ben je verzekerd van juridische hulp in het buitenland.

Extra informatie

Binnen Europa gelden geen maximeringen. Buiten Europa geldt een maximum van € 5.000,- bij contractuele geschillen. Voor overage juridische geschillen geldt een maximum van € 50.000,-.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je moet de verzekering hebben afgesloten voor je op reis gaat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor de dekking Annulering geldt dat je deze hebt afgesloten binnen 7 dagen na het boeken van de reis.