Globetrotter Verzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een reisverzekering?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven. De verzekering sluit je af voor de duur van je reis. Bij de Globetrotter Verzekering is dat tussen de 1 en 24 maanden

Extra informatie

De Globetrotter Verzekering heeft een flexibele opbouw. Je bepaalt zelf welke onderdelen je wilt verzekeren.
icon_voor-wie

Voor wie?

De Globetrotter Verzekering is bedoeld voor mensen die voor langere tijd naar het buitenland gaan. Bijvoorbeeld voor een studie, stage, (vrijwilligers)werk of een lange reis. Op de Globetrotter Verzekering kun je tot 9 personen meeverzekeren. Deze mensen hoeven niet tot je gezin te behoren.

Extra informatie

Ga je voor je werk naar het buitenland? Kijk dan voor welke beroepen de Globetrotter Verzekering afgesloten kan worden. Je vindt de informatie op de website en in de voorwaarden.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je kiest een dekking voor het gebied Europa of Wereld.

Extra informatie

Tot het gebied Europa rekenen we ook alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. Voor de dekking Autohulp is alleen dekkingsgebied Europa mogelijk.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.
icon_medisch

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Je kunt kiezen uit Aanvullend en Volledig. De keuze is afhankelijk van de duur van je reis.

Extra informatie

Laat je voor je vertrekt goed informeren over de dekking van je (basis-)zorgverzekering. Zeker als je langer dan een jaar naar het buitenland gaat. Gebruik ons adviesschema om te bepalen welke dekking je nodig hebt.
icon_schade-aan-spullen

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage tot een dagwaarde van maximaal € 5.000 per persoon. Bij Budget en Comfort geldt een eigen risico van € 50 per gebeurtenis. Contant geld en bankpassen zijn verzekerd tot max € 500,- (dekking Premium).

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde.
icon_bijzondere-sport

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Of beoefen je een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport. De dekking Medische kosten moet dan wel zijn afgesloten.

Extra informatie

Ook schade aan je eigen of gehuurde spullen is verzekerd. Kijk op onze website voor welke bijzondere sporten je een aanvullende dekking nodig hebt: https://www.allianz-assistance.nl
icon_reispech

Keuze: pech op reis

Met de dekking SOS autohulp krijg je hulp van onze alarmcentrale bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor. We vergoeden vervangend vervoer of de terugreis naar Nederland. Je kunt ook wachten tot het vervoermiddel is gerepareerd. In dat geval vergoeden we de kosten voor overnachting.

Extra informatie

Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Pech is een mechanisch gebrek, waardoor je voertuig of aanhanger tijdens de reis niet meer verder kan rijden. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart).
icon_invalide

Keuze: ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren.
icon_annulering

Kortlopende annuleringsverzekering

Deze rubriek is geen onderdeel van de Globetrotter Verzekering.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

Extra informatie

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.
icon_let-op

Let op

We begrijpen dat je op een bijzondere reis vooral wilt genieten. Daarbij hoort wat ons betreft wel dat je je op een verantwoordelijke manier gedraagt ten opzichte van je eigen spullen, je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen.

Extra informatie

Kijk op onze site voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen. Bereid je in ieder geval goed voor op je reis. Zeker als je door meer landen reist.
icon_speciaal

Extra keuze: aansprakelijkheid

Tijdens een langer verblijf in het buitenland kun je schade toebrengen aan andere mensen. Als je aansprakelijk bent voor die schade, dan kan het soms over flinke bedragen gaan. De Globetrotter Verzekering heeft een dekking, die dat bedrag voor jou vergoedt.

Extra informatie

Deze dekking vergoedt maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis. Schade die je door je werk of beroep veroorzaakt valt niet onder deze dekking.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De begin- en einddatum van de verzekering geef je op bij de aanvraag. In principe kun je de verzekering niet wijzigen tijdens de looptijd. Ga je langer op reis, dan kun je einddatum van de verzekering verschuiven.

Extra informatie

Keer je eerder terug, dan kun je de verzekering stopzetten. Heb je geen gebruik gemaakt van de dekking van de verzekering, dan krijg je een deel van de premie terug.