Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is geschikt als je voor een reis, studie, stage of (vrijwilligers)werk langer van huis gaat. Dit kan tussen 1 en 24 maanden zijn.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en verlenen noodzakelijke hulp. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Je kunt kiezen uit Aanvullend of Volledig. Dit is afhankelijk van het doorlopen van je (basis)zorgverzekering.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Er gelden maximale vergoedingen. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Ga je op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? En heb je medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Lijst bijzondere (winter)sporten: http://bit.ly/bijzsport.

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: ongevallen

Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan ben je tijdens de reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies.

Extra informatie

Wordt er tijdens de reis een negatief reisadvies afgegeven voor een epidemie of pandemie? Reis dan zo snel mogelijk terug naar Nederland of naar een gebied waar geen negatief reisadvies geldt. Na 48 uur vervalt de dekking voor aan de epidemie en/of pandemie gerelateerde schade.

Keuze: Aansprakelijkheid

Tijdens je verblijf in het buitenland kun je schade toebrengen aan andere mensen. Deze dekking vergoed de schade tot € 1.000.000 per gebeurtenis. In Australië wordt de schade tot € 1.500.000 vergoed.

Keuze: Rechtsbijstand

Je bent hiermee verzekerd van juridische hulp in het buitenland. Voor juridische hulp binnen Europa geldt geen maximum vergoeding. Buiten Europa is dat tot € 50.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Kortlopende annuleringsverzekering

De Globetrotter Verzekering biedt geen dekking voor het annuleren of afbreken van de reis.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Voor de rubriek Bagage geldt bij de dekkingen Budget een eigen risico van € 75 en Comfort van € 50 per gebeurtenis. Voor Medische kosten geldt een eigen risico van € 100 per reis.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reisverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Extra informatie

Je kan maximaal 1 telefoonclaim per reis indienen.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Werkzaamheden

Risicovolle werkzaamheden zijn tegen toeslag mee te verzekeren. Bepaalde werkzaamheden blijven echter uitgesloten van dekking, zoals vrachtwagenchauffeur of technische werkzaamheden in de olie-/petrochemische industrie. Zie hiervoor ook de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit Europa of wereldwijd. Tot Europa rekenen wij ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vind je per gebeurtenis de termijn waarbinnen je de schade moet melden. Daar vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis zoals vermeld op het polisblad. Loop je vertraging op met het openbaar vervoer of beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen. Neem hiervoor contact met ons op.