Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de touroperator of het reisbureau meestal niet je hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terug krijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken.

Extra informatie

Je hebt een keuze uit drie varianten: Standaard, Volledig en Dubbel-Zeker. Elke variant houdt rekening met het soort reis dat je hebt geboekt (bijvoorbeeld pakketreis of autovakantie) en hoe je de reis hebt geboekt (internet of via een reisbureau). Bij Dubbel-Zeker heb je de meest uitgebreide dekking.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van annulering van een reis. Daarnaast krijg je een vergoeding als je de reis moet afbreken of onderbreken. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Er zijn meer redenen waarbij je recht hebt op een vergoeding.

Extra informatie

We vergoeden het gedeelte van de reissom, dat je bij annulering niet van het reisbureau terugkrijgt. Moet je aanvullende kosten maken om te annuleren, dan vergoeden we die ook. Kies je ervoor om de reis om te boeken, dan vergoeden we de omboekingskosten. We vergoeden voor omboekingskosten nooit meer dan de kosten voor het annuleren van de reis.

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, heb je ook recht op een vergoeding.

Extra informatie

Voor sommige reizen zijn inentingen of medicijnen verplicht. Mag je op medische gronden deze inentingen of medicijnen niet gebruiken? En moet je daardoor de reis annuleren? Dan krijg je die kosten vergoed.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e, 2e of 3e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt. Er zijn meer gebeurtenissen die binnen de dekking van de verzekering vallen.

Extra informatie

Familieleden in de 1e graad zijn: partner, (schoon)ouders en (stief)kinderen. Familieleden in de 2e graad zijn: broer, (schoon)zus, zwager, opa, oma en kleinkind. Familieleden in de 3e graad zijn: oom, tante, neef, nicht, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Werk

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten jouw schuld ontslagen bent.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook als je als schoolverlater een baan accepteert van minimaal 20 uur per week.

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een woning toegewezen krijgt, dan vergoeden wij de kosten van annulering.

Extra informatie

Raakt je woning beschadigd? Dan is dat ook een verzekerde gebeurtenis voor annulering of onderbreking van de reis.

Keuze: zelf samengestelde reizen

Bij een reis die uit verschillende onderdelen bestaat (bijvoorbeeld vlucht, hotel en auto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis, die genoemd staat in de voorwaarden? Dan vergoeden wij de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Keuze: Dubbel-Zeker: uitgebreide dekking bij afbreken van de reis

Bij het afbreken van de reis krijg je ook de volledige reissom vergoed tot maximaal het bedrag dat op je polisblad staat.

Extra informatie

In alle gevallen geldt dat de reden voor annuleren of afbreken als verzekerde gebeurtenis in de voorwaarden moet staan.

Vertraging

Je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging van het openbaar vervoer op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Met openbaar vervoer bedoelen wij: vliegtuig, bus, trein of veerdienst.

Annulering reisgenoot

Reis je met iemand die zijn reis moet annuleren en wil jij dan niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door je reisgenoot in onze voorwaarden staat.

Extra informatie

Je moet wel dezelfde vertrek- en terugreisdatum hebben als je reisgenoot.

Wat is niet verzekerd?

  • Op deze kaart staan de belangrijkste gebeurtenissen waarbij je geen recht hebt op vergoeding. Alle oorzaken die geen recht geven op vergoeding staan in de voorwaarden.

Ramp in het buitenland

De kosten van annulering wegens een natuurramp, epidemie of terroristische aanslag in het vakantieland zijn niet verzekerd.

Extra informatie

De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op de polis staat.

Extra informatie

We vergoeden het gedeelte van de reissom, dat je bij annulering niet van het reisbureau terugkrijgt. Moet je aanvullende kosten maken om te annuleren, dan vergoeden we die ook. Kies je ervoor om de reis om te boeken, dan vergoeden we ook de omboekingskosten. We vergoeden voor omboekingskosten nooit meer dan de kosten voor het annuleren van de reis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor de reis die je hebt geboekt. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld de (mogelijke) annulering of afbreking onmiddelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen bij ons. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. 

Extra informatie

Je kan de schade melden via het online schadeformulier, het schade-aangifteformulier of telefonisch op +31 (0) 20 561 87 30.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of je maakt de premie over na ontvangst van de factuur. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum dat je de verzekering afsluit. De verzekering eindigt op de laatste dag van je reis. De verzekering eindigt ook als je van ons een vergoeding voor annulering of afbreken hebt ontvangen.

Extra informatie

Sluit de Kortlopende Annuleringsverzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis.  Verandert er iets aan de reis, dan moet je opnieuw een verzekering aanvragen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het is niet mogelijk de verzekering op te zeggen. De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je reis.