Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven. De verzekering sluit je af voor een bepaalde periode.

Extra informatie

Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag. Deze verzekering biedt ook dekking voor enkele beroepen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze alarmcentrale bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor jou, je gezin en/of 1 reisgenoot. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

Extra informatie

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Het verplichte eigen risico van je zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering is niet gedekt.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de variant (A, B, C of Nederland), die je hebt gekozen. Bij variant C heb je geen eigen risico.

Extra informatie

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Wij houden rekening met die waardevermindering bij het bepalen van de vergoeding. In de afschrijvingslijst op de website (www.bit.ly/afschrijving) kun je zien wat de afschrijving per jaar is en wat je maximaal vergoed krijgt.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Of beoefen je een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport. De dekking Medische kosten moet dan ook zijn afgesloten.

Extra informatie

Ook schade aan je eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Bekijk hier de lijst met bijzondere (winter)sporten: http://bit.ly/bijzsport.

Keuze: pech op reis

Bij een mechanisch gebrek (pech) of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of aanhanger, krijg je hulp van onze alarmcentrale. Als het nodig is, dan regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart).

Keuze: ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op eenmalige uitkering.

Extra informatie

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Deze dekking vergoedt kosten die het reisbureau of de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra informatie

Je hebt alleen recht op een vergoeding als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis die in de voorwaarden genoemd staat.

Keuze: samengestelde reis

Bij een reis die uit verschillende onderdelen bestaat (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis, die genoemd staat in de voorwaarden? Dan vergoeden wij de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Extra informatie

Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een aswolk of een aanslag, dan bepalen we in overleg met jou of je de reis volledig annuleert of in aangepaste vorm wilt voortzetten.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Extra informatie

Op de site van het Ministerie www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen vind je meer informatie over reisadviezen en kan je de gratis reisapp downloaden.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Gevechtssporten

Je bent niet verzekerd als je schade leidt door het beoefenen van gevechtssporten.

Alcohol en verdovende middelen

Je krijgt geen vergoeding als de kosten zijn veroorzaakt door gebruik van alcohol of andere verdovende of opwekkende middelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We begrijpen dat je wilt genieten als je op reis bent. Wij verwachten dat je voorzichtig met je bagage omgaat. Daarnaast gedraag je je op een verantwoordelijke manier ten opzichte van je reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen. Doe je dat niet, dan kan dat betekenen dat wij niet alle kosten vergoeden.

Extra informatie

Kijk op onze website voor tips over hoe je schade of diefstal kunt voorkomen.

Eigen risico

Afhankelijk van het gekozen pakket geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico van € 0,-, € 50,- of € 75,-  per gebeurtenis. Voor Medische kosten geldt een eigen risico van € 500,- voor pakket A.

Extra informatie

Eigen risico betekent dat wij de uitkering verminderen met het genoemde bedrag.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reisverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze kan je vinden in het dekkingsoverzicht dat in de voorwaarden is opgenomen.

Extra informatie

Woon je in België of Duitsland en heb je geen Nederlandse basis zorgverzekering, dan vergoeden wij maximaal € 30.000 aan medische kosten.

Waar ben ik gedekt?

Je hebt de keuze uit drie verzekeringsgebieden: 1.Europa, 2.Wereld exclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada en 3.Wereld inclusief de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Een dekking voor alleen Nederland is ook mogelijk.

Extra informatie

Europa: tot Europa rekenen wij ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Wil je weten welk verzekeringsgebied je moet kiezen? Dan is op onze site een handige tool beschikbaar om je te helpen bij het maken van de juiste keuze.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen).

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of je maakt de premie over na ontvangst van de factuur. 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Extra informatie

Voor de dekking Annulering geldt dat je deze dekking hebt afgesloten binnen 7 dagen na het boeken van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het is niet mogelijk de verzekering op te zeggen. De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je reis.

Extra informatie

Als je door vertraging van het openbaar vervoer de einddatum van je reisverzekering overschrijdt, dan blijft de verzekering geldig tot je bent teruggekeerd.