Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn. Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag. Je sluit deze verzekering af voor een bepaalde periode.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Er gelden maximale vergoedingen. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport of beoefen je een risicosport? Met deze dekking ben je verzekerd voor hulpverlening of medische kosten als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening ervan. De dekking Medische kosten moet ook zijn afgesloten. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is dan verzekerd. Lijst winter- en risicosporten: http://bit.ly/bijzsport

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Ongevallen

Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Reisadvies van de overheid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen per land met behulp van kleuren. Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan ben je tijdens de reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Kortlopende annuleringsverzekering

Op de reisverzekering is geen dekking voor annulering. Deze is wel te verzekeren op onze gecombineerde reis- en annuleringsverzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Aansprakelijkheid

Ben je tijdens je reis aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, dan is deze schade niet verzekerd op je reis- of annuleringsverzekering. Alleen als je aansprakelijk bent voor schade aan je vakantieverblijf, bieden wij hier dekking voor tot het in de voorwaarden genoemde verzekerde bedrag.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van het gekozen verzekerde bedrag geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis:  75,- bij een verzekerd bedrag  1.500,  50,- bij een verzekerd bedrag  3.500 en geen eigen risico bij een verzekerd bedrag van  5.000.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit drie verzekeringsgebieden: 1. Europa, 2. Wereld excl. VS en Canada en 3. Wereld incl. VS en Canada. Tot Europa rekenen wij ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Deze begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis zoals vermeld op het polisblad. Loop je vertraging op met het openbaar vervoer of beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.