Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto of motor. Met onze Pechhulp kun je rekenen op professionele hulp bij pech, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Wat is verzekerd?

We vergoeden noodreparaties, slepen naar de garage en vervangend vervoer.

Keuze: pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen of vervoer terug naar Nederland. Lukt het niet om je auto binnen 48 uur te repareren, dan heb je afhankelijk van de voorgenomen verblijfsduur recht op vervangend vervoer voor maximaal 30 dagen.

Keuze: woonplaats

Hiermee ontvang je ook hulp bij pech in je eigen woonplaats.

Keuze: vervangende motor

Heb je bij pech recht op vervangend vervoer? Dan heb je met deze verzekering de mogelijkheid te kiezen voor een vervangende motor in plaats van de standaard vervangende auto.

Keuze: pechhulp voor aanhanger

Met deze aanvulling is ook pech aan de aanhanger verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals fraude, opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd als je het voertuig gebruikt voor les, verhuur of vervoer van goederen en personen tegen betaling.

Vervangend vervoer

Bij vervangend vervoer worden de kosten van de brandstof, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, aanvullende verzekeringen en de extra kosten door het niet op de juiste manier inleveren van de gehuurde auto niet vergoed.

Brandstof

Hulpverlening die nodig is omdat het voertuig niet meer kan rijden door het bevriezen van de brandstof of tekort aan brandstof is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale. Hulpverlening en kosten die je maakt zonder toestemming van de alarmcentrale zijn niet verzekerd.

Onderdelen

De kosten van onderdelen en vloeistoffen die nodig zijn bij het verlenen van de pechhulp worden niet vergoed.

Onderhoud voertuig

Er wordt geen pechhulp verleend als het voertuig niet goed is onderhouden.

Aantal keren pechhulp

Je hebt maximaal zeven keer per jaar recht op pechhulp. Met een maximum van vijf keer in de eigen woonplaats. Je hebt maximaal twee keer per jaar recht op vervangend vervoer.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor pechhulp in Nederland of in Europa, in- of exclusief hulp in je woonplaats.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld pech zo snel mogelijk aan de Alarmcentrale en volg hun aanwijzingen op. En als je een ander voertuig koopt, geef dit dan zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt je premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je dient de premie te hebben betaald om een pechgeval te kunnen melden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan niet eerder ingaan dan de 5e dag nadat je de verzekering hebt aangevraagd. Heb je pechhulp Europa meeverzekerd, dan mag je tot maximaal 120 aaneengesloten dagen in het buitenland zijn. Als dit meer is ben je niet verzekerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Ook kun je opzeggen als je de auto hebt verkocht, als de auto is geschorst of is doorgehaald bij de RDW. Na het eerste jaar kun je de verzekering stoppen met een opzegtermijn van één maand.