Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Of moet je de reis onderbreken? Dan vergoedt de reisorganisatie meestal niet de hele reissom. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terugkrijgt, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van annulering van een reis of als je de reis moet afbreken/onderbreken. Kies je ervoor om je reis om te boeken, dan vergoeden we ook deze kosten. Is het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt meer dan 8 uur vertraagd, dan krijg je ook een vergoeding.

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de eerste, tweede of derde graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.

Werk

Je hebt recht op vergoeding als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering. Dit geldt ook als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.

Keuze: zelf samengestelde reizen

Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoeden wij de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Keuze: dubbel Zeker: uitgebreide dekking bij afbreken van de reis

Hierbij krijg je bij het afbreken van de reis ook de volledige reissom vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan.

Annulering reisgenoot

Annuleert je reisgenoot zijn reis en wil jij hierdoor niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door je reisgenoot in onze voorwaarden staat. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Ramp op de reisbestemming

Annulering vanwege een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Geen onzeker voorval

De verzekering biedt geen dekking als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren, afbreken of onderbreken toen je boekte.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor de reis die je hebt geboekt. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, beantwoord je onze vragen eerlijk. Meld de (mogelijke) annulering binnen 3 dagen bij de reisaanbieder. Je hoort zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Je moet de annuleringsreden kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum dat je de verzekering afsluit. De verzekering eindigt op de datum die op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.