Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een annuleringsverzekering speciaal voor groepen. De verzekering vergoedt de annuleringskosten bij een beperkt aantal verzekerde gebeurtenissen. Deze verzekering biedt dekking voor het gedeelte dat je niet terugkrijgt van de reisorganisatie, inclusief eventuele aanvullende kosten die je moet maken.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van annulering van een reis bij onderstaande annuleringsredenen. Kies je ervoor om je reis om te boeken, dan vergoeden we ook deze kosten.

Keuze: gezondheid

Je hebt de keuze om of alleen het overlijden van een van de bij ons bekende personen te verzekeren of overlijden, een levensgevaarlijke ziekte en levensgevaarlijk ongevalsletsel van de bij ons bekende personen.

Keuze: Schade bedrijfspand

Wij vergoeden de kosten van annulering als jouw bedrijfspand ernstig is beschadigd door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming.

Keuze: Schade aan accommodatie

Wij vergoeden de kosten van annulering als het verblijven in de geboekte accommodatie onmogelijk is geworden door ernstige schade ontstaan door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Deze uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Familie

We keren niet uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familieleden.

Werk

We keren niet uit als de reis wordt geannuleerd omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent. Of als je voor je werk plotseling terugmoet (noodgeval).

Woning

We keren niet uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als je schade hebt aan je woning.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor je hele reis niet door kan gaan? Dan krijg je geen vergoeding.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Geen onzeker voorval

De verzekering biedt geen dekking als je al kon verwachten dat je de reist moest annuleren toen je boekte.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden de annuleringskosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal het bedrag dat op het polisblad staat.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor de reis die je hebt geboekt. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, beantwoord je onze vragen eerlijk. Meld de (mogelijke) annulering binnen 3 dagen bij de reisaanbieder. Je hoort zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Je moet de annuleringsreden kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade binnen 14 dagen bij ons. In de voorwaarden vind je ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum dat je de verzekering afsluit. De verzekering eindigt direct na aanvang van de reis of direct op de datum waarop de reis wordt geannuleerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.