Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de reparatiekosten van beschadiging aan je (elektrische) fiets. Daarnaast vergoeden wij de schade als gevolg van diefstal van je fiets. De doorlopende fietsverzekering geldt voor minimaal één jaar en je betaalt de premie per jaar of per maand.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je (elektrische) fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Als je fiets wordt gestolen. Of als de kosten van reparatie hoger zijn dan de waarde van je fiets. Dan is je fiets total loss. Gebeurt dat binnen 3 jaar na aanschaf, dan vergoeden wij de aankoopwaarde. Na 3 jaar vergoeden wij de aanschafwaarde min een vaste afschijving. Na 8 jaar vergoeden we de dagwaarde.

Extra informatie

Voor het bepalen van de dagwaarde maken we gebruik van een afschrijvingstabel. Eventueel laten we de dagwaarde vaststellen door een expert. Bij diefstal verrekenen we geen eigen risico.

Keuze: pechhulp

Pechhulp kun je kiezen in combinatie met Schade aan je fiets. Pechhulp garanderen wij 24-uur per dag in heel Nederland en in het grensgebied met België en Duitsland. Wij maken gebruik van het netwerk van gecertificeerde fietsmonteurs van FietsNed.

Extra informatie

We proberen de fiets ter plekke te repareren. Als dat niet mogelijk is, dan brengen we jou en je fiets naar een plek die jij bepaalt binnen een straal van 30 kilometer. Fiets je samen met iemand anders? Dan vervoeren we ook deze persoon.

Schade door diefstal

Als je fiets, of onderdelen van je fiets, worden gestolen, dan heb je recht op vergoeding van de schade als je de dekking Diefstal hebt gekozen.

Keuze: schade aan je fiets

Alle schade aan je (elektrische) fiets is verzekerd. Ook als je de schade zelf veroorzaakt hebt. We vergoeden de reparatiekosten van de beschadiging. De vergoeding verminderen wij met het eigen risico van € 25,-. We vergoeden nooit meer dan het verzekerd bedrag. Ook beschadiging door vandalisme is verzekerd.

Juridische hulp

Als je fiets door iemand beschadigd is, dan moet die persoon de reparatiekosten betalen. Dat geldt ook voor personen die met jouw toestemming op jouw fiets reden. Om je daarbij te helpen is juridische hulp standaard verzekerd.

Extra informatie

De uitvoering van de juridische hulp gebeurt door specialisten van rechtsbijstandsverzekeraar DAS.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Slijtage

Sommige onderdelen van een fiets slijten door normaal gebruik, door het weer of door slecht onderhoud. Die schade is niet verzekerd.

Schade aan onderdelen

Beschadiging van onderdelen van de fiets door krassen en schrammen is alleen verzekerd, als de schade is ontstaan tegelijkertijd met de beschadiging van de fiets.

Extra informatie

Het gaat om de volgende onderdelen: banden, jasbeschermer, kettingkast, snelbinders, kabels, bel en verlichting.

Schade aan de accu

Schade aan de accu is niet verzekerd als de accu niet nieuw was bij het afsluiten van de verzekering. Daarnaast is schade aan de accu ook niet verzekerd, als de accu normaal werkt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als je een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt. Het slot moet minimaal 2 sterren hebben

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico als je (elektrische) fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,-.

Maximaal verzekerd bedrag

De waarde van jouw fiets geef je bij de aanvragen van de verzekering op. Dit is het verzekerd bedrag. Wij vergoeden nooit meer dan dit verzekerd bedrag.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd voor diefstal van je fiets. Voor pechhulp geldt de dekking in Nederland en het grensgebied met België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De dekking eindigt ook als je fiets gestolen is en wij een uitkering hebben gedaan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering niet stoppen. Behalve als je naar het buitenland verhuist of als je overlijdt. Na het eerste jaar kan je de verzekering stoppen met een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Extra informatie

Ons e-mailadres is: info@allianz-assistance.nl, telefoonnummer: 020 - 561 87 11.