Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn. Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de gekozen variant. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Bijzondere sporten

Ga je op wintersport of beoefen je een risicosport? Hiermee ben je verzekerd voor hulpverlening of medische kosten als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening ervan. De dekking Medische kosten moet ook zijn afgesloten. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Lijst winter- en risicosporten: http://bit.ly/bijzsport

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: ongevallen

Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

We vergoeden de kosten die de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 3 uur, ontvang je een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen per land met behulp van kleuren. Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan ben je tijdens de reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies.

Zelf samengestelde reis

Dit is een reis die bestaat uit meerdere onderdelen (bijvoorbeeld vlucht, huurauto of hotel), die je zelf hebt geboekt bij verschillende reisorganisaties. Als één van die onderdelen uitvalt, dan moet je vaak extra kosten maken om op je bestemming te komen. Wij vergoeden die kosten tot maximaal  500,- per persoon.

Rechtsbijstand

Je bent hiermee verzekerd van juridische hulp in het buitenland. Juridische hulp wordt binnen Europa zonder maximum vergoed. Buiten Europa is dat tot  50.000.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking als je reis te maken heeft met je beroep of werk, ook als stagiair.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Aansprakelijkheid

Ben je tijdens je reis aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, dan is deze schade niet verzekerd op je reis- of annuleringsverzekering. Alleen als je aansprakelijk bent voor schade aan je vakantieverblijf, bieden wij hier dekking voor tot het in de voorwaarden genoemde verzekerde bedrag.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van het gekozen verzekerde bedrag geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis:  75,- bij een verzekerd bedrag  1.500,  50,- bij een verzekerd bedrag  3.500 en geen eigen risico bij een verzekerd bedrag van  5.000. Voor rechtsbijstand is het eigen risico  250 als je wilt dat er een externe rechtshulpverlener wordt in geschakeld in plaats van een eigen juridisch specialist.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Vooraf toestemming voor de kosten

Gebeurt er iets en heb je hulp nodig? Bel dan altijd eerst onze alarmcentrale. Als je dit niet doet, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit Europa of Wereld. Europa is inclusief alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland ben je verzekerd als je minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt je premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als jij of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres. De reis mag maximaal 65 dagen duren, tenzij er een ander aantal dagen op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering alleen opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Na het eerste jaar kan je de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Neem hiervoor contact met ons op.