Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende Zakenreisverzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden tijdens een reis die je vanwege je beroep of bedrijf maakt. Je kunt ook privéreizen van jou en je gezin meeverzekeren

Wat is verzekerd?

SOS kosten: je krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt tijdens zakenreizen niet alleen voor de hoofdverzekerde, maar ook voor de tijdens de zakenreis meereizende gezinsleden. Daarnaast kan een meereizende assistent worden meeverzekerd.

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de gekozen variant. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: ongevallen

Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Deze dekking kan je afsluiten voor zakelijke en privéreizen. We vergoeden de kosten die de reisorganisatie jou in rekening brengt bij een annulering. Ook als je een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvang je een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Privé-reizen

Je kunt privéreizen meeverzekeren voor jou en je gezin. Hier gelden dezelfde dekkingen voor, behalve Annulering zakelijke reis en Uitbreiding zakelijke bagage. Annulering van privé-reizen is apart mee te verzekeren.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kleurcode rood of oranje)? Dan ben je tijdens de reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies.

Wintersport en bijzondere sporten

Ga je tijdens je zakenreis op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? Er is standaard dekking op de rubrieken Medische kosten en Ongevallen. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Lijst bijzondere (winter)sporten: http://bit.ly/bijzsport.

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: rechtsbijstand

Hiermee ben je verzekerd van juridische hulp in het buitenland.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Uitgesloten sectoren

Werkzaamheden van een hogere risicocategorie dan vermeld op het polisblad zijn niet verzekerd. Meer informatie hierover is te vinden op: www.allianz-assistance.nl/beroepsrisico.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet verantwoordelijk hebt gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van de afgesloten dekking geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis. Voor de Comfort dekking is dit  50. Voor Premium geldt geen eigen risico.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Zakenreis

Er is uitsluitend dekking tijdens reis of verblijf dat te maken heeft met beroep, bedrijf, functie, studie, stage of andere werkzaamheden, tenzij de dekking voor privéreizen is afgesloten.

Maximale reisduur

De dekking geldt voor maximaal 180 aaneengesloten reisdagen. Voor privéreizen is dat maximaal 60 dagen.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit Europa of Wereld. Europa is inclusief alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland is er dekking als de reis vooraf is geboekt, onderdeel is van een buitenlandse reis en bij congressen en seminars.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt je premie per maand of per jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als jij of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het eerste jaar kun je de verzekering alleen opzeggen binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Na het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Neem hiervoor contact met ons op.