Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de reparatiekosten van beschadiging aan je (elektrische) fiets. Daarnaast vergoeden wij de schade als gevolg van diefstal van je fiets. De kortlopende fietsverzekering geldt voor een vaste periode van drie jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je (elektrische) fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Je krijgt de verzekerde waarde uitgekeerd in plaats van dagwaarde als de schade binnen 3 jaar ontstaat. Of je een vergoeding krijgt voor diefstal of total loss, is afhankelijk van de verzekering die je kiest.

Keuze: pechhulp

Pechhulp kun je kiezen in combinatie met Schade aan je fiets. Pechhulp garanderen wij 24-uur per dag in heel Nederland en in het grensgebied met België en Duitsland. Wij maken gebruik van het netwerk van gecertificeerde fietsmonteurs van FietsNed.

Schade door diefstal

Als je schade hebt aan je fiets omdat je fiets, of onderdelen van je fiets, worden gestolen, dan heb je recht op vergoeding van de schade.

Keuze: schade aan je fiets

Alle schade aan je fiets is verzekerd. Ook als je de schade zelf veroorzaakt hebt of als deze door vandalisme is ontstaan. We vergoeden de reparatiekosten van de beschadiging. We vergoeden nooit meer dan het verzekerd bedrag.

Juridische hulp

Als je fiets door iemand beschadigd is, dan moet die persoon de reparatiekosten betalen. Dat geldt ook voor personen die met jouw toestemming op jouw fiets rijden. Om je daarbij te helpen is juridische hulp standaard verzekerd.

Keuze: verlengen van de garantie van de accu

Voor nieuwe e-bikes kun je de fabrieksgarantie verlengen tot het einde van de looptijd van de verzekering. Meestal is de fabrieksgarantie 2 jaar. Met deze keuze ben je ook verzekerd als de accu door een technische storing niet meer werkt. Je kunt deze dekking alleen afsluiten in combinatie met de dekking Schade.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Ook schade die je met je fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Slijtage

Sommige onderdelen van een fiets slijten door normaal gebruik, door het weer of door slecht onderhoud. Die schade is niet verzekerd.

Fiets niet op slot?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de fiets niet op slot stond of als je de originele sleutels niet kunt overleggen.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In een aantal gevallen moet je een eigen risico betalen of komt er een deel van de schade voor jouw rekening. Je betaalt geen eigen risico als je fiets wordt gestolen, tenzij het gaat om een racefiets, ATB of MTB. Zie de voorwaarden voor de overige eigen risico's.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen diefstalschade als je een fietsslot met een ART-keurmerk gebruikt. Het slot moet minimaal 2 sterren hebben.

Maximaal verzekerd bedrag

De waarde van jouw fiets geef je op bij het aanvragen van de verzekering. Dit is het verzekerd bedrag. Wij vergoeden nooit meer dan dit verzekerd bedrag.

Beschadiging van onderdelen

Beschadiging van onderdelen van de fiets door krassen en schrammen is alleen verzekerd, als de schade is ontstaan tegelijkertijd met de beschadiging van de rest van de fiets.

Accu

Schade aan de accu is niet verzekerd, als de accu normaal werkt.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd voor diefstal van je fiets. Voor pechhulp geldt de dekking in Nederland en het grensgebied met België en Duitsland. Voor juridische hulp ben je alleen in Europa verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van pech zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van je fiets. Je moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Je betaalt de premie in één keer voor drie jaar. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datum die op de polis staat. Bij beëindiging van de verzekering voor de einddatum door jou of door ons ontvang je nooit de premie of een deel van de premie terug. De reden of het moment van beëindiging zijn daarbij niet van invloed op deze bepaling.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen. Neem hiervoor contact met ons op.