Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun je onverwachts niet op reis, waardoor je je vervoersticket moet annuleren? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die je niet van de vervoersmaatschappij of reisorganisator terugkrijgt. De dekking is voor geboekte vlieg-, trein-, bus- of bootreizen.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de kosten van annulering van een vervoersticket. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Alle redenen vind je in de voorwaarden. We vergoeden ook de kosten van overboeken van de reis, waardoor totale annulering niet nodig is.

Extra informatie

Deze verzekering biedt ook dekking als één van de reizigers op het boekingsformulier of ticket de reis moet annuleren, mits deze reiziger een eigen annuleringsverzekering heeft gesloten en de oorzaak van annulering verzekerd is.

Gezondheid

Wij vergoeden de kosten van het annuleren van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval of ernstige ziekte van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, heb je ook recht op een vergoeding.

Familie

De verzekering biedt dekking als een familielid in de 1e of 2e graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.

Werk

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten jouw schuld ontslagen bent.

Woning

Als je annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoeden wij de kosten van annulering. Dit geldt ook als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.

Huisdieren

Je kunt ook annuleren bij overlijden, een ernstige ziekte of ongeval van je hond, kat of paard. Dit geldt alleen als dit gebeurt binnen zeven dagen voor het begin van de reis.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Zelf samengestelde reizen

Deze verzekering geldt alleen voor los geboekte tickets voor een vliegtuig, bus, boot of trein. Annulering van andere onderdelen van de reis, zoals verblijf of huurauto worden niet vergoed.

Extra informatie

Wil je een samengestelde reis verzekeren, kies dan voor onze kortlopende annuleringsverzekering.

Ramp op de reisbestemming

Annulering vanwege een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden. 

Geen onzeker voorval

De verzekering biedt geen dekking als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren toen je boekte.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

We vergoeden het bedrag voor de tickets dat op het boekingsformulier staat. Hierbij geldt een maximum van: € 2.000,- per persoon, per reis en € 10.000,- per verzekeringsbewijs voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor het vervoersticket dat je hebt geboekt. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, beantwoord je onze vragen eerlijk. Meld de (mogelijke) annulering binnen 3 dagen bij de reisaanbieder. Je hoort zoveel mogelijk te doen om schade te voorkomen en te beperken. Je moet de annuleringsreden kunnen aantonen. In de voorwaarden vind je de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of je maakt de premie over na ontvangst van de factuur. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de Ticket Annuleringsverzekering af binnen 7 dagen na het boeken van je ticket. De verzekering begint op de datum dat je de verzekering afsluit. De verzekering eindigt op de eerste dag van je reis of direct op de datum waarop de reis wordt geannuleerd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.