Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze reisverzekering is bedoeld voor vrienden en familie die overkomen uit het buitenland, een periode in Nederland verblijven en/of met jouw gezin op reis gaan. De verzekering geldt voor de duur van de reis.

Wat is verzekerd?

Er is dekking voor SOS hulpverlening, medische kosten, verlies reisdocumenten en vermissing/vertraging van bagage tijdens de heenreis.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op de zorgverzekering van de verzekerden. Overleg altijd eerst met de alarmcentrale.

Bagage

Er is een vergoeding voor vervangende kleding en/of toiletartikelen als deze tijdens de heenreis vermist zijn of vertraagd aankomen. Ook wordt een vergoeding gegeven bij verlies of diefstal van reisdocumenten. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je met je familie of vrienden op wintersport of beoefenen zij een bijzondere sport? Met deze dekking zijn zij verzekerd voor hulpverlening of medische kosten, als zij een ongeval krijgen tijdens de beoefening van die sport. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Lijst met bijzondere (winter)sporten http://bit.ly/bijzsport

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

We vergoeden de kosten die de reisorganisatie in rekening brengt bij annulering. Er is ook vergoeding als een reis afgebroken moet worden of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. De hoogte van de vergoeding hangt af van de gekozen dekking. De reis hoort in Nederland geboekt te zijn.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan ben je tijdens de reis alleen verzekerd voor schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatief reisadvies.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder vind je de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vind je in de voorwaarden.

Pech op reis

Pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot is niet verzekerd.

Ongevallen

Er is geen uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Fraude

Wij keren niet uit als jij of de verzekerden ons opzettelijk proberen te misleiden.

Land van domicilie

Deze verzekering geldt niet in het land waar je vandaan komt en volgens jouw paspoort of visum officieel woont (het land van domicilie).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd direct de alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Bij Medische kosten bedraagt het eigen risico  45.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reisverzekering gelden maximale vergoedingen. Bekijk hiervoor het dekkingsoverzicht in de voorwaarden.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van het land van herkomst of de bestemming kun je kiezen tussen Europa of wereldwijd. Europa is inclusief alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israƫl, Egypte en Marokko.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering of na ontvangst van de factuur. Betalen kan via iDEAL, automatische incasso of overschrijving. Dit is afhankelijk van hoe je de verzekering hebt afgesloten. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De ingangsdatum en einddatum staan op het polisblad staan. De dekking gaat in als jouw familie of vrienden en/of bagage het land van domicilie verlaten voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land. De dekking voor Medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering alleen binnen de bedenktermijn van 14 dagen opzeggen als de verzekering langer duurt dan een maand. Neem hiervoor contact met ons op.