Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf en/of reisgenoten.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering. Overleg, wanneer mogelijk, altijd eerst met de Alarmcentrale. Bekijk de gekozen dekking om te zien of deze module verzekerd is.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de gekozen dekking. Geld en bankpassen zijn niet verzekerd. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je bijvoorbeeld op wintersport of duiken? En heb je medische kosten meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op je zorgverzekering. Ook huur vervangende sportuitrusting is verzekerd tussen  350 bij Basic tot  500 bij Premium. Je sportuitrusting is verzekerd onder de dekking Bagage onder dezelfde voorwaarden en verzekerde bedragen.

Ongevallen

Heb je een ongeval tijdens de reis, en overlijd daardoor je of raak je hierdoor blijvend invalide? Dan is dit verzekerd tot maximaal  25.000 bij overlijden en  75.000 bij blijvende invaliditeit. Deze dekking is alleen inbegrepen bij Premium.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt tot maximaal  3500 per persoon per reis bij Premium. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 4 uur, krijg je een vergoeding. Bij Basic is reisonderbreking en vertreksvertraging niet gedekt.

Keuze: rechtsbijstand

Bij Premium is Rechtsbijstand gedekt voor geschillen die verband houden met je reis. De juridische hulp wordt verleend door DAS.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat of bij fraude.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je niet verzekerd voor schade aan, of diefstal van, je vervoermiddel. We vergoeden ook geen vervangend vervoer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van  75 bij Basic en  50 bij Comfort Bagage. Bij Premium is er geen eigen risico.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Voorzichtig met spullen

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je niet voldoende voorzichtig bent geweest dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd incl./excl. USA en Canada, afhankelijk van je reisbestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso of iDeal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Kun je pas later terugkeren vanwege een verzekerde gebeurtenis? Dan verlengen we de verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je vakantie.