Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering maak je één keer een som geld over naar de verzekeraar (koopsom). Zolang je leeft, keert de verzekering periodiek een bedrag uit. Je kiest zelf hoe deze uitkering eruitziet, binnen wat mag van de Belastingdienst. Je kunt kiezen voor een uitkering die maar een paar jaar loopt. Of voor een uitkering die pas stopt als je overlijdt.

Extra informatie

De periodieke uitkering is bijvoorbeeld een uitkering per maand, om je pensioeninkomen aan te vullen. Houd er rekening mee dat je inkomstenbelasting moet betalen over de uitkering. Als niet wordt gehandeld binnen wat mag van de Belastingdienst, kan er een boeterente (revisierente) verschuldigd zijn.

Wat is verzekerd?

Je sluit de verzekering voor jezelf af, maar je kunt ook uitkeren aan je partner of kinderen.

Oud Regime Lijfrente

Voor een lijfrenteverzekering van voor de Brede Herwaardering gelden minder strenge belastingregels. Deze lijfrenteverzekering biedt bijvoorbeeld de mogeljkheid om de uitkeringen te schenken aan kinderen (of kleinkinderen). Kies je voor een bankspaarrekening dan gelden de tegenwoordige strengere belastingregels.

Wat is niet verzekerd?

  • Je verzekert geen uitkering ineens zoals bijvoorbeeld bij een overlijdensrisicoverzekering.

Waar moet ik op letten?

Overlijd je (kort) na het afsluiten van de verzekering? Dan krijg je soms minder geld dan je ooit overmaakte (koopsom). Dit kun je voorkomen door een overgang (indien van toepassing) op je partner mee te verzekeren, of door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Laat je hierover adviseren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Wij kunnen periodiek toetsen of je in leven bent. Je nabestaanden moeten je overlijden zo snel mogelijk melden. Voor deze verzekering hoef je geen gezondheidsverklaring in te vullen. Ook een medische keuring is niet nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie in één keer voordat de Allianz Direct Ingaande Lijfrente begint. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Kies je voor een levenslange verzekering (zonder einddatum)? Dan stopt de verzekering bij overlijden. Kies je voor een tijdelijke verzekering (met einddatum)? Dan stopt de verzekering op de einddatum, of bij overlijden vóór deze einddatum. Je verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering niet wijzigen of stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die je met ons hebt gemaakt.