Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of hulp in de houshouding ('witte werkster') is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen. Er geldt wel een maximale vergoeding van € 12.500,-.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij of aan iemand anders veroorzaken, is verzekerd. Lees meer

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 12.500,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Keuze van een verzekerd bedrag

Je kunt zelf kiezen voor welk bedrag je maximaal verzekerd wilt zijn: € 1.250.000,- of € 2.500.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor sommige schades is het verzekerd bedrag lager, bijvoorbeeld voor schade tijdens een vriendendienst of schade aan geleende of gehuurde spullen.

Eigen risico

Standaard is het eigen risico € 100,- voor alle schades. Je kan ook kiezen voor een eigen risico van € 250,- of € 0,-

Jagersaansprakelijkheid

Jagersaansprakelijkheid is niet standaard meeverzekerd. Dit kan op aanvraag worden meeverzekerd tot maximaal 5 personen. Je kan dit bespreken met je verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.