Allianz Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of hulp in de houshouding ('witte werkster') is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen. Er geldt wel een maximale vergoeding van € 12.500,-.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij of aan iemand anders veroorzaken, is verzekerd. Lees meer

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 12.500,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.
icon_auto

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.
icon_let-op

Let op

Voor sommige schades is het verzekerd bedrag lager, bijvoorbeeld voor schade tijdens een vriendendienst of schade aan geleende of gehuurde spullen.
icon_speciaal

Extra: keuze van een verzekerd bedrag

Je kunt zelf kiezen voor welk bedrag je maximaal verzekerd wilt zijn: € 1.250.000,- of € 2.500.000,-.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Standaard is het eigen risico € 100,- voor alle schades. Je kunt dit verhogen naar € 250,-. Je betaalt dan een lagere premie.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in jouw situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.