Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Wil je meer over deze verzekering weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link. Of vraag je verzekeringsadviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten zijn verzekerd. Ook een au pair is verzekerd (huispersoneel).

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal  15.000,-

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot  15.000,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door of met een motorvoertuig, (lucht)vaartuig of door een E-bike

Schade door/met een motorvoertuig, (lucht)vaartuig of E-bike, als er geen andere verzekeringsplicht is. We stellen hier grenzen aan, deze vind je in de voorwaarden. Schade door joyriden of -varen tot  10.000 als je jonger bent dan 18 jaar en je niet wilde stelen of verduisteren. Schade die je als passagier veroorzaakt aan een motor- of (lucht)vaartuig.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook als je tijdens een sport- en spelsituatie de spullen van een ander kapotmaakt, is dat niet verzekerd.

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor sommige schades is het verzekerd bedrag lager, bijvoorbeeld voor schade tijdens een vriendendienst of schade aan geleende spullen.

Eigen risico

Er is geen eigen risco voor dit product.

Maximaal verzekerd bedrag

Je bent verzekerd voor maximaal  2.500.000.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk, via je verzekeringsadviseur, aan ons door. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of per jaar betaalt. De 1e premie betaal je direct als je de verzekering sluit. Na een geslaagde betaling, ben je verzekerd. Je machtigt ons om de vervolgpremies automatisch te incasseren. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de dekking stoppen en/of de verzekering beƫindigen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum (en tijdstip) die op de polis staat. De verzekering eindigt als je deze opzegt of als wij deze stopzetten. Wij kunnen bijvoorbeeld de dekking stoppen en/of de verzekering beeindigen als je fraudeert.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen, indien je voor die variant hebt gekozen. Wil je je verzekering opzeggen? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.