Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-dekking ben je verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. Daarnaast ben je aanvullend verzekerd voor schade aan je eigen auto bij een aantal oorzaken zoals diefstal, inbraak en ruitschade. Wil je meer weten over deze verzekering? Lees dan de polisvoorwaarden via de link. Of vraag je verzekeringsadviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kun je door een verkeersongeluk in Nederland niet verder rijden met je auto? Wij zorgen voor het vervoer van de bestuurder, passagiers en je auto naar een adres in Nederland. Wij noemen dit de thuisbrengservice.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de waarde uitgekeerd op basis van de ANWB koerslijst.

Reparatie

Reparatie van schade gebeurt door ons eigen Topherstelnetwerk. Wil je zelf bepalen waar je schade gerepareerd wordt? Kies dan voor de aanvullende dekking 'Vrije Reparatiekeuze'.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden de kosten voor ruitreparatie en ruitvervanging als deze wordt uitgevoerd door met ons samenwerkende glasherstellers.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Er kunnen beveiligingseisen gelden.

Vervangend vervoer

Bij diefstal van je auto heb je recht op maximaal 30 dagen vervangend vervoer. Is je auto total loss dan heb je recht op maximaal 15 dagen vervangend vervoer.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn meerdere situaties waarin je niet bent verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade niet vergoed krijgt of de schade moet terugbetalen.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking voor schade aan je auto? Sluit dan een Allrisk (Volledig Casco) dekking af voor schade aan je auto. Voor schade aan de bestuurder en inzittenden sluit je de aanvullende inzittendenverzekering af.

Eigen risico

Standaard  0,- eigen risico.

Diefstal

Soms gelden beveiligingseisen. Als deze van toepassing zijn staan ze op het polisblad vermeld. Als niet aan de vereiste beveiliging is voldaan, is de schade door diefstal niet verzekerd. Ook ben je niet verzekerd voor diefstal als de auto niet op slot was, sleutels in de auto lagen of de ramen niet goed dicht waren.

Reparatie

Reparatie van schade gebeurt via de Allianz herstellers die zijn aangesloten bij ons eigen Topherstelnetwerk. Ga je naar een schadehersteller die hier niet bij is aangesloten? Dan betalen wij bij schade  500 minder uit. Wil je zelf bepalen waar je schade gerepareerd wordt? Kies dan voor de aanvullende dekking Vrije Reparatiekeuze'.

Ruitschade bij overige schade

Ruit- en zonnedakschade als je tegelijkertijd ook andere schade hebt aan je auto.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Je bent verzekerd in de landen die op je groene kaart staan en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk, via je verzekeringsadviseur, aan ons door. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. De eerste betaling moet direct bij afsluiten van de verzekering worden uitgevoerd. De tweede en volgende premies worden via automatische incasso geïncasseerd. De incassodatum staat vermeld op je polis.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum (en tijdstip) die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen, indien je voor die variant hebt gekozen. Wil je je verzekering opzeggen? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.