Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto gaan wij uit van de dagwaarde van uw auto.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of vraag je adviseur om meer informatie.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Als je de schade laat herstellen door een Allianz Tophersteller verminderen we je eigen risico met € 225,-.

Extra informatie

Bij Allianz Topherstel profiteert u van de volgende voordelen: geen eigen risico, gratis vervangend vervoertijdens de reparatie, vier jaar garantie en de rekening gaat rechtstreeks naar Allianz.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitreparatie heb je geen eigen risico. Bij ruitvervanging door een met Allianz samenwerkende ruithersteller verminderen we je eigen risico met € 68,-.

Extra informatie

De Allianz Autoruitservice is 24/7 bereikbaar zodat je altijd snel geholpen wordt.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Keuze: pechhulp

Autopech is niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking Pechhulp.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA+ Beperkt Casco? Je kan verder nog kiezen voor WA+ Volledig Casco, een Rechtsbijstandverzekering, een Ongevallen Inzittenden verzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en een Pechhulp verzekering

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Eigen risico

Je hebt standaard een eigen risico van € 225,-. Laat je schade repareren door Allianz Topherstel? Dan verminderen we het eigen risico met € 225,- . Bij ruitreparatie heb je geen eigen risico. Bij een ruitvervanging door een met Allianz samenwerkende ruithersteller is het eigen risico € 68,-.

Extra informatie

Het standaard eigen risico van € 225,- is soms hoger. Dat heeft te maken met de waarde van je auto.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.