Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-dekking bent u verzekerd tegen schade die u met uw auto veroorzaakt bij een ander. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u door een verkeersongeluk niet verder rijden met uw auto? Wij zorgen voor het vervoer van de bestuurder, passagiers en uw auto naar een adres in Nederland. Wij noemen dit de thuisbrengservice.

Extra informatie

Dit geldt ook in het buitenland als de auto niet binnen 4 dagen is te repareren.

Extra service

We brengen u niet alleen thuis als u niet verder kunt rijden na een ongeval, maar ook als uw auto niet verder kan rijden door brand, diefstal of een andere oorzaak van buitenaf (dus geen autopech).

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn meerdere situaties waarin u niet bent verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens verhuur of vervoer van uw auto tegen betaling.

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Pecchhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan voor schade aan uw auto een Autoverzekering Beperkt Casco of Volledig Casco (ook wel Allrisk) af. Voor schade aan de bestuurder en inzittenden sluit u de aanvullende Inzittendenverzekering af.

Eigen risico

Niet van toepassing

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling kan alleen via een automatische incasso. Bij betaling per kwartaal of jaar kun je ook per accept email het bedrag over maken.

Beloning bij geen schade

Bij het berekenen van de premie houden wij rekening met het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Een maand voor het einde van uw contract ontvangt u een nieuw verlengingsvoorstel.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen via telefoonnummer 088-577 5500 of via info@auto.allianz.nl