Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-dekking ben je verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. Met de Volledig Cascodekking (Allrisk) ben je verzekerd voor bijna alle schade aan je eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u door een verkeersongeluk niet verder rijden met uw auto? Wij zorgen voor het vervoer van de bestuurder, passagiers en uw auto naar een adres in Nederland. Wij noemen dit de thuisbrengservice.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto kijken wij voor het bepalen van de waarde naar de ANWB/ Bovag koerslijst. En wij kijken naar de dagwaarde. Wij gaan uit van de hoogste van deze twee.

Extra informatie

Soms gelden beveiligingseisen. Als deze van toepassing zijn staan ze op het polisblad vermeld. Als niet aan de vereiste beveiliging is voldaan, is er geen dekking voor schade door diefstal.

Reparatie

Ons eigen Topherstelnetwerk repareert schades. Wilt u zelf bepalen waar je schade gerepareerd wordt? Kies dan voor de aanvullende dekking Vrije Reparatiekeuze.

Extra informatie

Reparatie van schade gebeurt via de Allsecur herstellers die zijn aangesloten bij ons eigen Topherstelnetwerk. Ga je naar een schadehersteller die hier niet bij is aangesloten? Dan betalen wij bij schade € 500 minder uit. Wil je zelf bepalen waar je schade gerepareerd wordt? Kies dan voor de aanvullende dekking 'Vrije Reparatiekeuze'.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij vergoeden de kosten voor ruitreparatie en –ruitvervanging als deze wordt uitgevoerd door met ons samenwerkende glasherstellers.

Extra informatie

Heeft u gekozen voor Vrije Reparatiekeuze? Dan vergoeden wij de kosten ook als u uw ruit laat repareren of vervangen bij een merkdealer of hersteller die is aangesloten bij de Focwa of Bovag. Heeft u niet voor deze aanvullende dekking gekozen? Dan betalen wij ruitreparatie en –vervanging € 500 minder.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Er kunnen beveiligingseisen gelden.

Extra informatie

Als er beveiligingseisen gelden en hier wordt niet aan voldaan dan is er geen dekking voor diefstalschade.

Schade aan eigen auto

Alle schade (in geval van aanrijding) aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Bij pech in het buitenland vergoeden we een noodreparatie langs de weg tot € 125 of het vervoer van uw auto naar de dichtstbijzijnde garage of schadehersteller.

Extra informatie

De kosten van de reparatie en onderdelen betalen wij niet.

Extra service

We brengen u niet alleen thuis als u niet verder kunt rijden na een ongeval, maar ook als uw auto niet verder kan rijden door brand, diefstal of een andere oorzaak van buitenaf (dus geen autopech).

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En bij schade als het kenteken niet op uw naam of naam van uw partner staat.

Extra informatie

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Inzittendenverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA+ Volledig Casco? Je kan verder nog kiezen voor een Rechtsbijstandverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en een Pechhulp verzekering.

Eigen risico

Standaard heeft deze verzekering geen eigen risico.

Extra informatie

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100 of € 250.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Maandbetaling kan alleen via een automatische incasso. Bij betaling per kwartaal of jaar kun je ook per accept email het bedrag over maken.

Beloning bij geen schade

Bij het berekenen van de premie houden wij rekening met het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Een maand voor het einde van uw contract ontvangt u een nieuw verlengingsvoorstel.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen via telefoonnummer 088-577 5500 of via info@auto.allianz.nl