Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-dekking ben je verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd. Wil je meer over deze verzekering weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link. Of vraag je verzekeringsadviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Kun je door een verkeersongeluk in Nederland niet verder rijden met je auto? Wij zorgen voor het
vervoer van de bestuurder, passagiers en je auto
naar een adres in Nederland. Wij noemen dit de
thuisbrengservice.

Eigen risico

Standaard  0,- eigen risico.

Verhaalservice

Hebben anderen in het verkeer schade aan je auto, de bestuurder en/of passagiers van je auto veroorzaakt? En je bent niet bij Allianz voor deze schade en niet voor rechtsbijstand verzekerd? Misschien kunnen we je dan toch op weg laten helpen met het verhalen van je schade. We hebben een samenwerking met DAS Legal Services: als je dit wilt, kijken zij mee naar je opties en kunnen ze je eventueel van dienst zijn.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn meerdere situaties waarin je niet bent verzekerd. Bijvoorbeeld bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of bij schade tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade niet vergoed krijgt of de schade moet terugbetalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan je eigen auto verzekeren? Sluit dan een Beperkt Casco of Allrisk (Volledig Casco) dekking af. Voor schade aan de bestuurder en inzittenden sluit je een aanvullende Inzittendenverzekering af.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Je bent verzekerd in de landen die op je groene kaart staan en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk, via je verzekeringsadviseur, aan ons door. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. De eerste betaling moet direct bij afsluiten van de verzekering worden uitgevoerd. De tweede en volgende premies worden via automatische incasso geïncasseerd. De incassodatum staat vermeld op je polis.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum (en tijdstip) die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen, indien je voor die variant hebt gekozen. Wil je de verzekering opzeggen? Neem dan contact op met je verzekeringadviseur.