Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt.De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan je eigen auto is bij een beperkt aantal oorzaken verzekerd.

Extra informatie

Heb je gekozen voor de dekking Beperkt Casco? Dan betalen we voor ruitschade, diefstal en inbraak maar ook voor stormschade en hagel.Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Je bent verzekerd voor het vervoer van je auto en aanhangwagen naar een adres in Nederland. We regelen het vervoer van jou, je passagiers en je bagage per taxi naar een adres in Nederland. Als je na een ongeluk niet meer verder kan rijden, dan krijg je maximaal 5 dagen een vervangende auto.

Extra informatie

Als je auto na een ongeval buiten Nederland niet binnen 10 dagen gerepareerd kan worden, dan regelen en betalen wij het vervoer van je auto naar Nederland en zorgen we ook dat jij, je passagiers en je bagage naar Nederland vervoerd worden. Een vervangende auto wordt maximaal 15 dagen vergoed.
 

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de vervangingswaarde van de auto. Als je auto jonger is dan 1 jaar dan betalen we de nieuwwaarde van de auto.

Extra informatie

Voor sommige auto's gelden aanvullende beveiligingseisen.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Als je de schade laat herstellen door een Allianz Tophersteller betaal je geen eigen risico. Doe je dit niet? Dan betalen we € 500,- minder.

Extra informatie

"Bij Allianz Topherstel profiteert u van de volgende voordelen: geen eigen risico, gratis vervangend vervoertijdens de reparatie, vier jaar garantie en de rekening gaat rechtstreeks naar Allianz. Wil je zelf kiezen waar je de schade laat repareren zonder eigen risico? Kies dan de aanvullende dekking Vrije Reparatiekeuze. Je betaalt dan wel een hoge

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitschade heb je geen eigen risico. Je moet ruitschade wel laten repareren door een met Allianz samenwerkende ruithersteller. Doe je dit niet? Dan betalen we € 500,- minder.

Extra informatie

De Allianz Autoruitservice is 24/7 bereikbaar zodat je altijd snel geholpen wordt. Wil je zelf kiezen waar je de ruitschade laat repareren zonder eigen risico? Kies dan de aanvullende dekking Vrije Reparatiekeuze. Je betaalt dan wel een hogere premie.

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Je accessoires zijn meeverzekerd tot een bedrag van € 3.500,-. Later ingebouwde geluid- en beeldapparatuur is standaard tot € 500,- gratis meeverzekerd. Spullen die los in je auto liggen zijn niet meeverzekerd. Hiervoor moet je een inboedelverzekering afsluiten.

Keuze: pechhulp

Autopech is niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking Pechhulp.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Vervangend vervoer

Met de aanvullende dekking Beperkt Casco krijg je bij diefstal maximaal 30 dagen een vervangende auto. Bij totaal verlies krijg je maximaal 7 dagen een vervangende auto. Als je na een ongeluk niet meer verder kan rijden, dan krijg je maximaal 5 dagen een vervangende auto.

Extra informatie

Bij schadeherstel door Allianz Topherstel krijg je altijd een vervangende auto tijdens de reparatieduur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor de aanvullende dekking WA + Casco.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA+ Beperkt Casco? Sluit dan een Autoverzekering WA + Casco af. Je kan verder nog kiezen voor een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en een Pechhulp verzekering.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Eigen risico

Je hebt standaard geen eigen risico. Je moet je schade dan wel laten repareren door Allianz Topherstel. Doe je dit niet? Dan betalen we € 500,- minder. Bij ruitschade heb je ook geen eigen risico. Je moet ruitschade wel laten repareren door een met Allianz samenwerkende ruithersteller.

Extra informatie

Wil je zelf kiezen waar je de schade laat repareren zonder eigen risico? Kies dan de aanvullende dekking Vrije Reparatiekeuze. Je betaalt dan wel een hogere premie. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wil je de korting beschermen? Dat kan als je kiest voor de aanvullende dekking Bonusgarantie. Je kan een keer per jaar gebruik maken van Bonusgarantie. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.