Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt.De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd.

Extra informatie

Wil je schade aan je eigen auto verzekeren? Dan kan je kiezen voor een aanvullende dekking zoals WA + Beperkt Casco of WA + Casco.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Je bent verzekerd voor het vervoer van je auto en aanhangwagen naar een adres in Nederland. We regelen het vervoer van jou, je passagiers en je bagage per taxi naar een adres in Nederland.

Extra informatie

"Bij een ongeval buiten Nederland regelen en betalen wij: - vervoer van je auto naar de dichtstbijzijnde reparateur in het buitenland - vervoer van je auto naar Nederland als je auto niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. Dan zorgen we ook dat jij, je passagiers en je bagage naar Nederland vervoert worden."

Keuze: pechhulp

Autopech is niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking Pechhulp.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Schade aan een andere eigen auto

We betalen ook voor schade die je auto veroorzaakt aan een andere auto van jezelf. Of een aanhanger van jezelf.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking zoals WA + Beperkt Casco of WA + Casco.

Reparatie

Niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking zoals WA + Beperkt Casco of WA + Casco.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking zoals WA + Beperkt Casco of WA + Casco.

Ruitschade

Niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking zoals WA + Beperkt Casco of WA + Casco.

Inbraak

Niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking zoals WA + Beperkt Casco of WA + Casco.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd. Wil je dit wel verzekeren? Kies dan voor een aanvullende dekking zoals WA + Beperkt Casco of WA + Casco.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering Beperkt Casco of Casco af. Je kan verder nog kiezen voor een Rechtsbijstandsverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en een Pechhulp verzekering.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wil je de korting beschermen? Dat kan als je kiest voor de aanvullende dekking Bonusgarantie. Je kan een keer per jaar gebruik maken van Bonusgarantie. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.