Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je zakelijke personenauto('s). De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je zakelijke personenauto('s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je zakelijke personenauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Extra informatie

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de dagwaarde. Als de auto jonger is dan 12 maanden betalen we de nieuwwaarde van de auto. Is de auto ouder dan 12 maanden en jonger dan 36 maanden en u heeft u de auto zonder btw verzekerd? Dan betalen we de nieuwwaarde min de waardevermindering.

Hulpverlening

Je bent verzekerd voor het vervoer van je auto en aanhangwagen naar een adres in Nederland. We regelen het vervoer van jou, je passagiers en je bagage per taxi naar een adres in Nederland. Als je na een ongeluk niet meer verder kan rijden, dan krijg je maximaal 5 dagen een vervangende auto.

Extra informatie

Bij een ongeval buiten Nederland regelen en betalen wij: - vervoer van je auto naar de dichtstbijzijnde reparateur in het buitenland - vervoer van je auto naar Nederland als je auto niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. Dan zorgen we ook dat jij, je passagiers en je bagage naar Nederland vervoert worden.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

In het artikel ‘Welke accessoires horen er bij uw auto?’ staat welke accessoires bij uw auto horen. Voor deze accessoires betalen wij de waarde die ze hadden op het moment dat u schade kreeg. Of de waarde die ze hadden net voordat de auto gestolen of verduisterd werd. We betalen ook voor accessoires die niet op de polis staan. (tot maximaal € 1250,- per keer).

Extra informatie

Is de auto gestolen? Of is erin ingebroken? En had u geluidsapparatuur of beeldapparatuur in de auto die niet op de polis staan? Dan betalen wij maximaal € 500,- per keer voor al die apparatuur samen. Hiermee bedoelen we ook navigatie die achteraf is ingebouwd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Dit zijn een aantal situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking? Je kan verder nog kiezen voor een Rechtsbijstandverzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden, een Ongevallen inzittenden verzekering en een Pechhulp verzekering.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Eigen risico

 Je hebt standaard minimaal € 135,- eigen risico. Laat je de schade repareren door een Allianz Tophersteller, dan wordt het eigen risico met € 135,- verminderd. Is uw ruit kapot en laat u hem vervangen door een ruithersteller waarmee wij samenwerken? En stuurt deze ruithersteller de rekening rechtstreeks? Dan vermindert het eigen risico met € 68,-.

Extra informatie

Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico.

Beveiliging

Voor de beveiliging van je voertuig gelden bepaalde vereisten.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Als je de schade laat herstellen door een Allianz Tophersteller dan wordt het eigen risico met € 135,- verminderd. Is uw ruit kapot en laat u hem vervangen door een ruithersteller waarmee wij samenwerken? Dan vermindert het eigen risico met € 68,-. Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Bij Allianz Topherstel profiteert u van de volgende voordelen: vermindering van het eigen risico, gratis vervangend vervoertijdens de reparatie, vier jaar garantie en de rekening gaat rechtstreeks naar Allianz.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. Wordt uw auto vervoerd tussen twee van de landen op de kaart? Dan geldt de verzekering ook.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Wil je de korting beschermen? Dat kan als je kiest voor de aanvullende dekking Bonusgarantie. Je kan een keer per jaar gebruik maken van Bonusgarantie. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op de polis staat de periode waarvoor de verzekering geldt. Aan het einde van die periode mag u de verzekering stoppen. Maar alleen als u ons minstens 2 maanden voor het einde van de periode een brief of e-mail stuurt.

Extra informatie

Voor onze particuliere klanten geldt: is uw verzekering al een keer met een jaar verlengd?  Dan mag u op elk moment opzeggen. Stuur ons dan een brief of e-mail als u de verzekering wilt stoppen. De verzekering stopt dan 1 maand na uw brief of e-mail.