Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, snorfiets of fiets met hulpmotor aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Vervangende bromfiets

Deze verzekering geldt ook voor een eventuele vervangende bromfiets.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Wij betalen niet als er door wijzigingen van de bromfiets een hogere snelheid behaald kan worden dan door door de wet maximum is toegestaan.

Diefstal of total loss

Schade door brand of natuur

Schade aan eigen bromfiets

Alle schade aan je bromfiets is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij betalen niet voor schade die opzettelijk of door roekeloos rijgedrag is veroorzaakt.

Eigen risico

Is er schade ontstaan en was de bestuurder van de bromfiets jonger dan de hoofdbestuurder die op de polis staat. Dan betaal je een eigen risico van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. Wordt uw bromfiets vervoerd tussen twee van de landen op de kaart? Dan geldt de verzekering ook.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.