Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je caravan. Of schade die je losgekoppelde caravan veroorzaakt. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, vervangend verblijf en vervoer naar huis bij een ongeluk. Je kiest zelf hoe uitgebreid je je verzekert.

Diefstal of total loss

Als de caravan maximaal een jaar oud is, krijg je bij totaal verlies standaard de nieuwwaarde vergoed.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De aanschafwaarde is wat je voor de tweedehands caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

Voor reparatie werken wij samen met een landelijk netwerk aan herstellers.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Inboedel

Spullen in de caravan zijn verzekerd. Zoals servies, beddengoed en kleding. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, buitenlampen, 'mover' of antenne is verzekerd.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je caravan.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ook kosten voor een vervangend vakantieverblijf zijn meeverzekerd.

Eigen risico

Bij schade aan je caravan betaal je per claim het eigen risico wat vermeld staat op de polis.

Extra informatie

Als er schade met of door je caravan is veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders. Dan betaal je geen eigen risico.

Stallen

De caravan is verzekerd als deze in een stalling in Nederland staat.

Extra informatie

Als je caravan in het buitenland in een stalling staat, betalen wij alleen als deze bewaakt is.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.