Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Een garageverzekering vergoedt schade aan anderen als gevolg van uw werkzaamheden, en schade aan anderen die toegebracht is door uw motorrijtuigen of die van uw klanten als u deze onder u heeft voor reparatie of onderhoud. U kunt ook kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. De verzekering bestaat uit een aantal modules.

Aansprakelijkheid bedrijf

U bent verzekerd voor schade die u of uw medewerker veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als u daarvoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Deze dekking verzekert u niet voor schade aan de motorrijtuigen van uw klanten. Dit kunt u verzekeren met de dekking Schade aan voertuigen van klanten.

Keuze: aansprakelijkheid motorrijtuigen (WAM)

Met de dekking Aansprakelijkheid Motorrijtuigen bent u verzekerd voor schade veroorzaakt aan anderen of andermans zaken. De schade moet dan veroorzaakt zijn met uw motorrijtuig. Of met een motorrijtuig van een klant die aan uw bedrijf is toevertrouwd voor reparatie of onderhoud. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: rechtsbijstand

Ontstaat er schade door een ongeluk met uw auto? En wordt dit ongeluk veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf? Dan helpt deze verzekering om de schade te verhalen op de veroorzaker van de schade.

Keuze: schade aan voertuigen van klanten

U bent verzekerd voor schade aan auto’s die uw klanten aan uw bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud in het kader van de hoedanigheid zoals vermeld op het polisblad.

Keuze: casco

U kunt kiezen voor het verzekeren van schade aan de handelsvoorraad en voor het verzekeren van de eigen rijrisico's. U kunt ook kiezen voor beiden. U kunt dit bespreken met uw adviseur.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor schade aan motorrijtuigen die u in consignatie hebt en als ze niet ergens anders zijn verzekerd.

Keuze: schadeverzekering voor inzittenden

De dekking vergoedt de schade, ook van de bestuurder. Niet alleen letselschade, maar ook schade aan spullen. Bijvoorbeeld als het voertuig is betrokken bij een ongeval en is er sprake van letsel en/of overlijden.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Ook niet bij  schade door misbruik van alcohol of drugs.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat als u een auto verhuurt is niet verzekerd.

Slijtage

Niet verzekerd is schade ontstaan door geleidelijke werkende invloeden of normale slijtage.

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd

Niet verzekerd is de schade doordat werkzaamheden die niet goed uitgevoerd zijn opnieuw gedaan moeten worden.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of raadpleeg uw adviseur om meer informatie

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de rijrisico's kunt u 40% no-claimkorting ontvangen . Als u schade claimt, dan kan de korting komen te vervallen.

Eigen risico

Het eigen risico verschilt per dekking. Check het polisblad en de voorwaarden of vraag advies aan uw adviseur.

Preventie

Voldoet u niet aan onze preventie-eisen? Dan krijgt u geen uitkering bij schade.

Waar ben ik gedekt?

Met de dekking Aansprakelijkheidbedrijf bent u verzekerd in de wereld met uitzondering van USA-Canada.  Voor de overige dekkingen bent u verzekerd in de landen die op de groene kaart staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie in termijnen of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk  of per e-mail.