Allianz Gezinsongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Extra informatie

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een aanvullende dekking voor medische kosten.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er geen verandering meer is (eindtoestand), stellen wij de mate van invaliditeit vast.
icon_overlijden

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

Je kunt ervoor kiezen om ongevallen door motorrijden mee te verzekeren. Of voor een verhoogde uitkering van 225% bij blijvende invaliditeit.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.
icon_let-op

Let op

De premie is afhankelijk van je beroep en kan dus veranderen als je van baan verandert.
icon_speciaal

Extra: verzekerde bedragen kiezen

Je kunt kiezen uit 3 verschillende combinaties van vaste verzekerde bedragen.

Extra informatie

De uitkering bij overlijden is bij de Budget-variant € 5.000 en loopt op tot € 25.000 bij Premium. De uitkering bij blijvende invaliditeit loopt van € 15.000 tot € 50.000.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan één maand.