Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Extra informatie

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een aanvullende dekking voor medische kosten.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er geen verandering meer is (eindtoestand), stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

Je kunt ervoor kiezen om ongevallen door motorrijden mee te verzekeren. Of voor een verhoogde uitkering van 225% bij blijvende invaliditeit.

Verzekerde bedragen kiezen

Je kunt kiezen uit 3 verschillende combinaties van vaste verzekerde bedragen.

Extra informatie

De uitkering bij overlijden is bij de Budget-variant € 5.000 en loopt op tot € 25.000 bij Premium. De uitkering bij blijvende invaliditeit loopt van € 15.000 tot € 50.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is afhankelijk van je beroep en kan dus veranderen als je van baan verandert.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.