Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, neerslag en storm.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels en kleding.

Verzekerd bedrag

Met de Allianz Inboedelmeter online stellen we op een makkelijke manier het verzekerde bedrag en de premie vast. Je bent dan verzekerd tot maximaal € 125.000. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst. 

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Kies je voor een andere manier om de waarde van je spullen vast te stellen? Dan vermelden we dat bedrag op de polis.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen.

Extra informatie

Wij betalen de kosten van die expert, maar tot de kosten van onze eigen expert. Zijn de kosten van jouw expert hoger? Dan beoordelen we of die extra kosten redelijk. Zijn ze niet redelijk? Dan betalen wij de extra kosten niet.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn standaard meeverzekerd. Bij diefstal geldt een maximum van € 5.000.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Audio- en computerapparatuur is standaard meeverzekerd. Bij diefstal geldt een maximum van € 15.000.

Spullen buiten huis

We vergoeden schade aan je spullen buitenshuis, maar alleen als dat gaat om bijvoorbeeld tuinmeubels en tuingereedschap.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten in een woonhuis is verzekerd als je een Premium-dekking hebt.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Dekking kiezen

Je kunt zelf kiezen welke dekking je wilt. Met de Comfort-dekking ben je verzekerd voor de belangrijkste schades. Maar met de Premium-dekking ben je ook verzekerd voor elke andere plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen we niet als je de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als je fraudeert.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade aan je spullen en door lekkage is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 100,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Je kunt ook voor een ander eigen risico kiezen. Je kunt kiezen uit € 0, € 250 of € 500.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.