Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, neerslag en storm en lekkage. Wil je meer over deze verzekering weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link. Of vraag je verzekeringsadviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels.

Verzekerd bedrag

De verzekering kent geen maximum verzekerd bedrag. Schade aan je spullen is gewoon verzekerd. Wel geldt voor bepaalde spullen een maximum vergoeding.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Kunnen onze experts het niet eens worden? Dan benoemen ze samen een derde expert. Die stelt de schade definitief vast en wij en jij moeten ons hieraan houden.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn standaard meeverzekerd. Bij diefstal geldt een maximum van  5.000. Ook bij diefstal.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Audio- en computerapparatuur is standaard meeverzekerd. Bij diefstal geldt een maximum van  15.000.

Spullen buiten huis

Als je spullen in een gemeenschappelijke ruimte staan, op je balkon of in je tuin dan geldt een beperkte dekking. Kijk in de polisvoorwaarden voor meer details.

Dekking kiezen

Standaard ben je verzekerd voor de belangrijkste schade oorzaken zoals brand, inbraak, neerslag en storm. Aanvullend kun je kiezen voor glasdekking en allrisk dekking. Met de allrisk dekking ben je ook verzekerd voor andere plotseling van buiten komende oorzaken, zoals vallen en sloten.

Vergoeding bij schade

Wij herstellen de schade of wij betalen de herstelkosten. Als herstel niet kan, vergoeden wij 3 jaar de nieuwwaarde. Dit doen we niet voor mobiele apparatuur. Daarna vergoeden we de vervangingswaarde. Hierbij kijken we naar de soort spullen en hoe oud ze zijn.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is  0.00

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook betalen we niet als je de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als je fraudeert.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. Hiervoor moet je de aanvullende Allrisk dekking sluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade aan je spullen en de schade door lekkage is niet altijd gedekt. Lees hier meer over in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is  0,00

Overstroming

Waterschade door overstroming van primaire waterkering is niet gedekt.

Beperking verzekerde bedrag

Een aantal spullen zijn verzekerd tot een maximum bedrag. Het gaat hier bijvoorbeeld om audio- en computerapparatuur, kunst en antiek, lijfsieraden en dure spullen zoals merktassen. Kijk in de polisvoorwaarden voor een totaaloverzicht.

Mobiele apparatuur

Mobiele apparatuur zoals je tablet, smartphone en laptop zijn verzekerd tegen risico's zoals brand, inbraak en waterschade. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Ook niet als je de Allrisk dekking hebt gesloten.

Verbouwing, leegstand

Tijdens bouwen, verbouwing en leegstand is er voor een beperkt aantal risico's dekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk, via je verzekeringsadviseur aan ons door. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. De 1e premie betaal je direct als je de verzekering sluit. Na een geslaagde betaling, ben je verzekerd. Je machtigt ons om de vervolgpremie automatisch te incasseren. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de dekking stoppen en/of de verzekering beëindigen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum (en tijdstip) die op de polis staat. De verzekering eindigt als je deze opzegt of als wij deze stopzetten. Wij kunnen bijvoorbeeld de dekking stoppen en/of de verzekering beëindigen als je fraudeert.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen, indien je voor die variant hebt gekozen. Wil je je verzekering opzeggen? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.