Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden van je auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als je in de auto bent, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of iemand helpt. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding of spullen in de auto.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan betalen wij de werkelijke medische kosten tot maximaal € 1.000.000,-.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Niet wachten

Je kan bij letselschade na een ongeval altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Je hoeft niet te wachten op stukken van de tegenpartij of te wachten tot de aansprakelijkheid is bepaald.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade aan personen in de bagageruimte. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Smartengeld

Smartengeld is alleen verzekerd bij letselschade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.