Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

De Allianz Maatwerk AOV is een verzekering die een bedrag uitkeert als je arbeidsongeschikt bent. Ook als je inkomen niet lager geworden is (sommenverzekering).

Extra informatie

Wij vragen je inkomen alleen op wanneer je de verzekering aanvraagt. Wij passen nooit zelf het verzekerde bedrag aan tijdens de looptijd van de verzekering als je inkomen schommelt.

Uitkering

Hoe hoog is jouw uitkering? Dat hangt af of je nog kunt werken en hoeveel en of je inkomen is gedaald. En natuurlijk welk bedrag je verzekerd hebt. Hoe lang duurt je uitkering? Dat hangt af van welke jaren je hebt verzekerd. Je kunt een korte uitkeringsduur kiezen of uitkering tot eindleeftijd.

Extra informatie

Je kunt bij ons maximaal 80% van je inkomen verzekeren. Wij verzekeren maximaal € 100.000 of € 150.000. Je kunt voor 2 verschillende verzekerde bedragen kiezen. Je kunt periodes los of gekoppeld verzekeren. We maken onderscheid in arbeidsongeschiktheid 1e en 2e jaar, 3e t/m 5e jaar en 6e jaar t/m de eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering keert uit als je arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of een ongeval.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering keert uit als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook voor een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

Je kunt ook voor een hogere ondergrens kiezen zoals 45%, 55%, 65% of 80%. Een hogere ondergrens betekent dat je minder snel een uitkering krijgt. Maar je betaalt ook minder premie. Wij stellen het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Keuze in verzekerde bedragen

Je kunt zelf kiezen welk bedrag je verzekert voor welke periode. Bijvoorbeeld: De eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid een hoge uitkering, daarna tot eindleeftijd laag. Of andersom. Ieder jaar mag je de verzekerde bedragen verhogen met 15% zonder dat wij vragen stellen over je gezondheid.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als er geen medische oorzaak is aangetoond of als jouw ziektebeeld niet is erkend in de gewone geneeskunde. Of als je bijvoorbeeld de premie niet betaalt of fraude pleegt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Wachttijd

Je kiest zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt: 30 dagen tot en met max. 5 jaar.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Indexering

Je uitkering stijgt jaarlijks met 2%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd.

Extra informatie

Je kunt bij ons kiezen voor een eindleeftijd van minimaal 55 en maximaal 68 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je de verzekering direct na ingang dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Stuur ons een brief of mail naar inkomen.individueel@allianz.nl