Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Je bent verzekerd voor het vervoer van je motor naar een adres in Nederland. We regelen het vervoer van jou, je passagiers en je bagage per taxi naar een adres in Nederland

Extra informatie

Bij een ongeval buiten Nederland regelen en betalen wij: - vervoer van je motor naar de dichtstbijzijnde reparateur in het buitenland - vervoer van je motor naar Nederland als je motor niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. Dan zorgen we ook dat jij, je passagiers en je bagage naar Nederland vervoert worden.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor krijg je de nieuwwaarde. Bij een tweedehands motor de aanschafwaarde of dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat je voor de motor betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie

Keuze: pechhulp

Pechhulp is niet meeverzekert. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met je motor. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je motor.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie

Accessoires

Accessoires zoals een brandblusser, pechkoffer, kinderzitje of lampensetje zijn automatisch meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA? Je kan verder nog kiezen voor WA+ Beperkt Casco, WA+ Volledig Casco, een Rechtsbijstandverzekering, een Ongevallen Opzittenden verzekering, een Schadeverzekering voor Opzittenden en een Pechhulp verzekering.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Eigen risico

Bij elke schade betaal je een deel eigen risico. De hoogte van het eigen risicobedrag staat op de polis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. Wordt uw motor vervoerd tussen twee van de landen op de kaart? Dan geldt de verzekering ook.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via telefoonnummer 088-5771911.