Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is verzekerd?

De Allianz Ongevallen Plus AOV is een verzekering die een bedrag uitkeert als je door arbeidsongeschikt inkomsten verliest. (Schadeverzekering).

Extra informatie

"Wij vragen je inkomen op wanneer je de verzekering aanvraagt. En als je een uitkering aanvraagt kijken we ook naar je inkomen. "

Uitkering

Hoe hoog is jouw uitkering? Dat hangt af of je nog kunt werken en hoeveel en of je inkomen is gedaald. En natuurlijk welk bedrag je verzekerd hebt.

Extra informatie

Je krijgt met deze verzekering alleen een uitkering als je een ongeluk gehad hebt en daardoor arbeidsongeschikt bent. Je kunt bij ons maximaal 80% van het inkomen verzekeren. Wij verzekeren maximaal € 200.000.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering keert uit als je arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Je kiest een verzekering voor als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Ben je bereid om ander werk aan te nemen dat je nog wél kunt doen? Dan betaal je een lagere premie.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 45% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

Als je een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat je minder snel een uitkering krijgt. Maar je betaalt ook minder premie. Wij stellen het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Uitgebreidere verzekering

Je kunt deze verzekering gemakkelijk omzetten naar een uitgebreidere verzekering. Je hoeft dan niet opnieuw een vragenlijst in te vullen over je gezondheid.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als er geen medische oorzaak is aangetoond of niet aannemelijk gemaakt kan worden dat je je beroep niet kunt uitoefenen. Of als je bijvoorbeeld de premie niet betaalt of fraude pleegt.

Extra: uitgebreidere verzekering

Ieder jaar mag je de verzekerde bedragen verhogen met 15% zonder dat wij vragen stellen over je gezondheid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Wachttijd

Je kiest zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt: 30 dagen tot max. 2 jaar.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Indexering

De uitkering kan jaarlijks stijgen.

Extra informatie

De uitkering worden jaarlijks verhoogd met een percentage dat je vooraf kiest.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd.

Extra informatie

Je kunt bij ons kiezen voor een eindleeftijd van minimaal 55 en maximaal 68 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Je kunt je de verzekering direct na ingang dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Stuur ons een brief of mail naar inkomen.individueel@allianz.nl