Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan je gezin en repatriëring. Bovendien ben je standaard verzekerd voor medische kosten, bagage en ongevallen.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Medische kosten, aanvullend op je zorgverzekering.

Bagage

Je bagage is verzekerd tot een maximaal bedrag. Dat bedrag hangt af van de dekking die je kiest. Dat bedrag is bij de Budget-dekking maximaal € 1.000,- en bij Comfort maximaal € 3.500,-. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. 

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis. Bovendien geldt voor bepaalde spullen een aparte maximale vergoeding. Bijvoorbeeld voor digitale of elektrische apparatuur. Diefstal, verlies of beschadiging van geld is niet verzekerd.

Keuze: wintersport en bijzondere sporten

Ga je bijvoorbeeld op wintersport of duiken? Kies dan voor deze aanvulling op je doorlopende reisverzekering. Ook schade aan eigen of huurmateriaal is verzekerd.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit. Dat bedrag hangt af van de dekking die je kiest: Budget of Comfort.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Jongerenkorting

Ben je nog geen 27 jaar? En heb je geen kinderen? Dan geven wij 10% korting op de premie van een Doorlopende reisverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als schade ontstaat tijdens zakenreizen.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link onderaan. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Pech op reis

Voor pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je niet verzekerd.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met je spullen om. Zo voorkom je schade.

Eigen risico

€ 50 per gebeurtenis bij schade aan je bagage.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Extra informatie

In Nederland ben je alleen verzekerd bij een betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kan je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kan je schriftelijk of per e-mail doorgeven aan je verzekeringsadviseur.