Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is  een jaar geldig. Een reis mag maximaal 60 of 90 dagen duren, dit hangt af van de gekozen dekking. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen (mits het kind thuiswonend is of uitwonend en voltijd studerend tot de leeftijd van 30 jaar).

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast ben je verzekerd voor de extra dekkingen die je hebt gekozen.

Keuze: medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling,  aanvullend op je zorgverzekering. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van je zorgverzekering. Overleg, wanneer mogelijk, altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en  waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten).

Bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale  vergoeding is afhankelijk van de gekozen dekking. Geld en bankpassen zijn niet verzekerd. Als spullen ouder worden, worden ze meestal minder waard. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Extra informatie

Verzekerd voor maximaal € 1.000 per persoon bij Basic tot maximaal € 3.000 per persoon bij Premium. Elektrische apparatuur is verzekerd tussen maximaal € 500 bij Basic en € 1.500 bij Premium.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je bijvoorbeeld op wintersport of duiken? En heb je medische kosten meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op je zorgverzekering. Ook huur vervangende sportuitrusting is verzekerd tot € 500. Je sportuitrusting is verzekerd onder de dekking Bagage onder dezelfde voorwaarden en verzekerde bedragen.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze  verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt tot maximaal € 1500 per persoon per reis bij Comfort. Bij Premium is deze dekking inbegrepen voor maximaal € 3000 per persoon per reis. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 12 uur, krijg je een vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat, als schade ontstaat tijdens zakenreizen of bij fraude.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je niet verzekerd van schade aan, of diefstal van je vervoermiddel. Ook vergoeden wij geen vervangend vervoer.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij geen bedrag uit.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0, € 100, € 250 voor Bagage.

Extra informatie

De keuze voor een vrijwillig eigen risico van € 0 is niet mogelijk bij Basic.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Voorzichtig met spullen

Op reis ga je voorzichtig met je bagage om. Als blijkt dat je je niet voldoende voorzichtig bent geweest dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te  voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk, via je verzekeringsadviseur, aan ons door. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als jij of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij de terugkeer op het  huisadres. De reis mag maximaal 90 dagen duren, tenzij er een ander aantal dagen op je polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen, indien je voor die variant hebt gekozen. Wil je je verzekering opzeggen? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.