Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Had u de auto nieuw gekocht en ontstond de schade binnen 12 maanden na afgifte deel 1 van het kentekenbewijs? Dan is de waarde vóór de schade, de nieuwwaarde. U kunt nog kiezen voor een langere termijn van 36 of 60 maanden. Had u de auto niet nieuw gekocht en ontstond de schade binnen 36 maanden na levering? Dan is de waarde voor de schade, de aanschafwaarde.

Extra informatie

We rekenen alleen met de nieuwwaarde of aanschafwaarde als u bij een officiële Volkswagen dealer een nieuwe auto van vergelijkbaar type en uitvoering koopt. Doet u dit niet? Dan trekken we een bedrag af van de nieuwwaarde. Lees de voorwaarden voor meer informatie.

Reparatie

Bij alle schade gaat u altijd naar de Volkswagen dealer.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Als u de ruit van uw auto laat repareren door uw Volkswagen dealer of een aangesloten ruitherstelbedrijf, vergoeden wij de volledige ruitschade.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto. 

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. In sommige gevallen heeft u al recht op pechhulp via de Volkswagen Mobiliteitsgarantie. Informeer bij uw Volkswagen dealer naar de voorwaarden.

Keuze: Schade Verzekering Inzittenden

Bij deze verzekering betalen wij de werkelijke kosten van de persoonlijke schade die u of uw passagiers oplopen bij een verkeersongeval. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten door blijvende invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Maar ook om verlies van inkomsten, smartengeld en schade aan persoonlijke bezittingen.

Extra informatie

Het maakt niet uit wie schuld heeft. Het maximale bedrag dat wij betalen is € 1.000.000,- per gebeurtenis. U kiest zelf of u een Schade Verzekering Inzittenden meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Verzekering Inzittenden

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeluk met de auto in het verkeer. We betalen dan een vast bedrag uit aan u, de inzittenden of de nabestaanden. Maar we betalen niet altijd. Of we betalen, hangt af van de situatie waarin u een ongeluk kreeg.

Extra informatie

Het bedrag bij overlijden bedraagt € 12.500 en bij invaliditeit maximaal € 25.000. U kiest zelf of u een Ongevallen Verzekering Inzittenden meeverzekert.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering

Met de Rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtsbijstand bij een conflict dat te maken heeft met uw auto.Of na een verkeersongeluk waarbij u met uw auto betrokken was.

Extra informatie

U kiest zelf of u de Rechtsbijstandverzekering meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij betalen nooit in de volgende situaties: Houdt u zich niet aan de afspraken over wat u moet doen bij schade? Of houdt u zich niet aan de andere afspraken uit de voorwaarden? En is dat nadelig voor ons? Dan betalen we minder of niet voor schade. Ook als u zich met opzet niet aan de verzekeringsvoorwaarden houdt heeft dit gevolgen voor de schadeuitkering.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan WA + Beperkt Casco? U kan verder nog kiezen voor een WA + Volledig Casco (Allrisk), een Rechtsbijstandverzekering, een Schade Verzekering Inzittenden, een Ongevallen Verzekering Inzittenden, een Pechhulp Verzekering en een Bonusbeschermer Verzekering.

Extra informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan in de polisvoorwaarden. Of vraag uw Volkswagen dealer om meer informatie.

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder "eigen risico".     

Extra informatie

In de volgende situaties tellen we per gebeurtenis € 500,- op bij het bedrag van uw eigen risico: U gaat niet naar een officiële Volkswagen dealer om uw auto te laten repareren. U gaat niet naar een officiële Volkswagen dealer of een ruitherstelbedrijf waarmee wij samenwerken om uw autoruit te laten vervangen. Als u kiest voor uitbetaling van het schadebedrag.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. Wordt uw auto vervoerd tussen twee van de landen op de kaart? Dan geldt de verzekering ook.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.   

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag op elk moment opzeggen. Stuur ons dan een brief of e-mail als u de verzekering wilt stoppen. De verzekering stopt dan 1 maand na uw brief of e-mail.