Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bedrijfswagen. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is uw auto gestolen of total loss geraakt? Dan komt u afhankelijk van de door u gekozen dekking, ouderdom en aanschafmoment van de auto in aanmerking voor een vergoeding op basis van nieuwwaarde, aanschafwaarde of dagwaarde.

Extra informatie

Lees de voorwaarden voor meer informatie.

Reparatie

Gaat u naar uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer voor het repareren van uw schade, dan wordt er geen eigen risico in rekening gebracht. Gaat u naar een andere reparateur, dan geldt een eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Als u de ruit van uw auto laat repareren door uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer of een aangesloten ruitherstelbedrijf, vergoeden wij de volledige ruitschade

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. In sommige gevallen heeft u al recht op pechhulp via de Volkswagen Bedrijfswagens Mobiliteitservice. Informeer bij uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer naar de voorwaarden.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Keuze: Schade Verzekering Inzittenden

Bij deze verzekering betalen wij de werkelijke kosten van de persoonlijke schade die u of uw passagiers oplopen bij een verkeersongeval. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten door blijvende invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Maar ook om verlies van inkomsten, smartengeld en schade aan persoonlijke bezittingen. 

Extra informatie

Het maakt niet uit wie schuld heeft. Het maximale bedrag dat wij betalen is € 1.000.000,- per gebeurtenis. U kiest zelf of u een Schade Verzekering Inzittenden meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Inzittenden Verzekering

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeluk met de auto in het verkeer. We betalen dan een vast bedrag uit aan u, de inzittenden of de nabestaanden. Maar we betalen niet altijd. Of we betalen, hangt af van de situatie waarin u een ongeluk kreeg. 

Extra informatie

Het bedrag bij overlijden bedraagt € 12.500 en bij invaliditeit maximaal € 25.000. U kiest zelf of u een Ongevallen Verzekering Inzittenden meeverzekert.

Keuze: Rechtsbijstandverzekering

Met de Rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtsbijstand bij een conflict dat te maken heeft met uw auto. Of na een verkeersongeluk waarbij u met uw auto betrokken was. 

Extra informatie

U kiest zelf of u de Rechtsbijstandverzekering meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA+ Volledig Casco? Je kan verder nog kiezen voor een Rechtsbijstandverzekering, een Ongevallen Inzittenden verzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en een Pechhulp verzekering.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico bij reparatie via de Volkswagen Bedrijfswagens dealer. Laat u de reparatie uitvoeren door een ander schadeherstelbedrijf dan geldt een extra eigen risico van € 500,-.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag op elk moment opzeggen. Stuur ons dan een brief of e-mail als je de verzekering wilt stoppen. De verzekering stopt dan 1 maand na jouw brief of e-mail.