Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door je bedrijfswagen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: pechhulp

In sommige gevallen heeft u al recht op pechhulp via de Volkswagen Bedrijfswagens Mobiliteitsservice. Informeer bij uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer naar de voorwaarden.

Keuze: Schade Verzekering Inzittenden

Bij deze verzekering betalen wij de werkelijke kosten van de persoonlijke schade die u of uw passagiers oplopen bij een verkeersongeval. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten door blijvende invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Maar ook om verlies van inkomsten, smartengeld en schade aan persoonlijke bezittingen.

Extra informatie

Het maakt niet uit wie schuld heeft. Het maximale bedrag dat wij betalen is € 1.000.000,- per gebeurtenis. U kiest zelf of u een Schade Verzekering Inzittenden meeverzekert.

Keuze: Ongevallen Inzittenden Verzekering

Met deze verzekering bent u verzekerd voor schade als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeluk met de auto in het verkeer. We betalen een vast bedrag uit aan u, de inzittenden of de nabestaanden. Maar we betalen niet altijd. Of we betalen, hangt af van de situatie waarin u een ongeluk kreeg.

Extra informatie

Het bedrag bij overlijden bedraagt € 12.500 en bij invaliditeit maximaal € 25.000. U kiest zelf of u een Ongevallen Inzittenden Verzekering meeverzekert.

Keuze: Rechts bijstandverzekering

Met deze Rechtsbijstandverzekering krijgt u rechtsbijstand bij een conflict dat te maken heeft met uw auto. Of na een verkeersongeluk waarbij u met uw auto betrokken was.

Extra informatie

U kiest zelf of u de Rechtsbijstandverzekering meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan WA? Je kan verder nog kiezen voor WA+ Volledig Casco, WA+ Beperkt Casco, een Rechtsbijstandverzekering, een Ongevallen Inzittenden verzekering, een Schadeverzekering voor inzittenden en een Pechhulp verzekering.

Extra informatie

Wil je meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden. Of vraag je adviseur om meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag op elk moment opzeggen. Stuur ons dan een brief of e-mail als je de verzekering wilt stoppen. De verzekering stopt dan 1 maand na jouw brief of e-mail.